Historia

                            Szkoła łączy pokolenia - historia normal 2

             Historia szkoły zaczyna się w budynku gimnazjum oławskiego.

To tutaj 1 września 1946 r. swoją działalność rozpoczęła kierowana przez Stefanię Żarowską szkoła podstawowa. Grono pedagogiczne ówcześnie tworzyły: Stefania Żarowska, Janina Halecka, Eugenia Przybysz, Helena Serbeńska, Krystyna Czapelska.

7 września 1964 r. rozpoczyna się drugi, trwający do dzisiaj, okres w życiu oławskiej „dwójki”.

W tym dniu oddano do użytku pierwszą w powiecie i mieście „Tysiąclatkę” - Szkołę - Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Aleksandra Zawadzkiego. Pierwszym kierownikiem został  mgr Bolesław Lignarski.

            Od 1965 r. funkcję dyrektora pełnił mgr Mieczysław Zborowski. W tym czasie wokół szkoły zasadzono wiele drzew i krzewów.

16 listopada 1974 r. dyrektorem szkoły została mgr Irena Suska. Przebudowano boisko szkolne, wybudowano bieżnię i boisko do piłki siatkowej. Przy szkole czynnie działał szczep ZHP. Pierwsze laury zebrał chór szkolny i zespół taneczno-wokalny.

1 września 1977 r. funkcję dyrektora powierzono mgr Julianowi Drozdowi. Szkoła unowocześniła się, zakupiono wiele pomocy naukowych, sprzętu audiowizualnego i książek do biblioteki.

Zaklad Tworzyw Sztucznych jako opiekun szkoły otrzymał I miejsce w konkursie wojewódzkim „Zakład Pomaga Szkole”.

W 1982 r. dyrektorem została mgr Krystyna Miszyńska. W tym samym czasie sytuacja gospodarcza kraju uległa znacznemu pogorszeniu, co oczywiście musiało się odbić na oświacie. Szkoła jednak dzielnie walczyła z problemami finansowymi.

            W 1986 r. szkołą kierował mgr inż. Andrzej Kupczak. W tym okresie w szkole aktywnie działały Liga Obrony Kraju i Liga Ochrony Przyrody.

1 września 1988 r. dyrektorem została mgr Krystyna Jarus. Osiągnięciem szkoły było otwarcie jednej z pierwszych w Oławie pracowni komputerowych oraz rozszerzenie bazy o małą salkę gimnastyczną. Uchwałą Rady Miejskiej w Oławie w roku 1996 szkoła otrzymała nowe imię Jakuba Sobieskiego. W związku z wprowadzeniem reformy systemu oświaty w 1999 r. szkoła przejęła część uczniów i nauczycieli zlikwidowanej SP nr 6.

Od 1 wrzesnia 2000 r. do czerwca 2014 r. szkołą kierowała mgr Janina Rapita. Wyremontowano wiele sal lekcyjnych, świetlicę, stołówkę, korytarze, toalety, salę do gier, zabaw i ćwiczeń gimnastycznych, wykorzystując środki finansowe pozyskane w czasie Festynów Szkolnych. Wymieniono okna w całym budynku szkolnym. Utworzono nowoczesną pracownię komputerową. W bibliotece szkolnej powstało Multimedialne Centrum Informacji. Szkoła otrzymała certyfikaty: Szkoła Promująca Zdrowie, Bezpieczna Szkoła.

            1 września 2014 r. dyrektorem szkoły została mgr Dorota Miszczak. Pełniła tę funkcję niepełny rok. W tym czasie dokonano remontu III piętra szkoły. Zainstalowano monitoring wewnątrz budynku. Powstał plac zabaw w ramach projektu Radosna Szkoła.

Od września 2015 r. szkołą kieruje mgr Wiesław Jagodziński. Szkoła rozwija się prężnie. Rozszerzono monitoring (zainstalowano kamery na parterze, przed szkołą oraz od strony boiska szkolnego).

            W czerwcu 2016 r. rozpoczęto kompleksowy remont placówki. Zakres prac obejmował wymianę okien na trójszybowe, wymianę centralnego ogrzewania. Szkoła została ocieplona, otrzymała nową, kolorową elewację. Wewnątrz obiektu wykonano instalację przeciwpożarową oraz elektryczną, które spełniają wymogi bezpieczeństwa użytkowania placówki. Zmodernizowano świetlicę szkolną.