SP 2 Oława

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Język polski – p. Joanna Kowalczyk
Środa 8 lekcja 14:25-15:10 sala 58

Język polski – p. Teresa Lis
Wtorek 8 lekcja 14:25-15:10 sala 58

Matematyka – p. Ryszarda Zając
Wtorek 7 lekcja 13:35-14:20 sala 57

Edukacja wczesnoszkolna –p. Mariola Matusiak
Piątek 7 lekcja 13:35-14:20 sala55