Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo!

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: http://nabor.pcss.pl/olawa (należy wybrać „szkoła”), na której będą dostępne szczegółowe informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.

Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława

  1. Zarządzenie Burmistrza w sprawie: ogłoszenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Oławie
  2. Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława (rok szkolny 2019/2020)
  3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława na rok szkolny 2019/2020
  4. Sposób wyliczania dochodów.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

  1. Zarządzenie Burmistrza w sprawie: ogłoszenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegoi postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Oławie.
  2. Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława (rok szkolny 2019/2020)

  3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miasto oława na rok szkolny 2019/2020

 


 W miejskim portalu mapowym (SIP) - http://molawa.e-mapa.net/ umieszczono granice oraz zasięgi obwodów szkolnych – dla szkół podstawowych. W sytuacji  kliknięcia kursorem w dowolnej części mapy (na obszarze miasta), przy oznaczonej (domyślnie ikonie “i”), pojawi się okno: “Informacja o obiekcie”, a w nim “+ Warstwy tematyczne” - po rozwinięciu, informacja o danym obwodzie.

I. Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie

 

Instrukcja deklaracja przedszkole