Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Lista dzieci przyjetych do ...

Klasa 1

Oddział przedszkolny


Szanowni Państwo!

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: http://nabor.pcss.pl/olawa (należy wybrać „szkoła”), na której będą dostępne szczegółowe informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.

Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława

  1. Zarządzenie Burmistrza w sprawie: ogłoszenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Oława
  2. Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława (rok szkolny 2021/2022)
  3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława na rok szkolny 2021/2022
  4. Sposób wyliczania dochodów.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

  1. Zarządzenie Burmistrza w sprawie: ogłoszenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegoi postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Oławie.
  2. Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława (rok szkolny 2021/2022)

  3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miasto oława na rok szkolny 2021/2022

I. Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie

Instrukcja deklaracja przedszkole