Stołówka

stołówka

Szanowni Państwo,
informujemy, że w szkole od 5 września będą wydawane posiłki. Prosimy wszystkich o stosowanie się do zasad wydawania obiadów w okresie pandemii.

DRODZY RODZICE !!!!!!

INFORMUJEMY, ŻE OPŁACENIA OBIADÓW DOKONYWAĆ NALEŻY PRZELEWEM NA KONTO:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Oławie

38 9585 0007 0010 0014 3143 0126

W TYTULE PODAĆ PROSZĘ NAZWĘ MIESIĄCA, ZA KTÓRY UISZCZA SIĘ OPŁĄTĘ IMIĘ , NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASĘ. PRZED DOKONANIEM WPŁATY PROSZĘ O KONTAKT Z INTENDENTEM W CELU POTWIERDZENIA (ZGŁOSZONEJ) NIEOBECNOŚCI DZIECKA .

Karty zapisu dziecka można odebrać u intendentki lub pobrać ze strony

GODZINY PRACY INTENDENTA:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek - : 7:30-15:30


życzmy smacznego w nowym roku szkolnym 2022/2023

     

Obiady w naszej szkole będą rozliczane

od pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca do ostatniego dnia roboczego.

  

OPŁATA ZA OBIADY

* IX- XI - płatne do 15-go dnia każdego miesiąca,

I - V - płatne do 15-go dnia każdego miesiąca,

* GRUDZIEŃ  i CZERWIEC  - do 10-go!

Wysokość stawki za obiady:

Kwota za obiad w 2022 r. wynosi:

od 1 września stawka za obiad

- dla ucznia SP2 – 7,00 zł/dzień,

- dla pracownika SP2 - 13,00 zł/dzień

ROK 2022 Wrzesień
Ilość dni żywieniowych - przedszkole/uczeń
20/20
Dla dziecka z oddziału przedszkolnego 140,00 zł
Dla ucznia SP2 140,00 zł

 

Rezygnacja z obiadów

Jeśli dziecko jest nieobecne w szkole, należy to zgłosić do godziny 8.30 danego dnia osobiście lub pod numerem telefonu 71-313-24-23 wew. 107 poczta email: intendent.sp2@wp.pl

 jadospis


Karta zapisu dziecka na obiady

 Wniosek o zwrot nadpłaty za obiady.

Wniosek rezygnacja z obiadów.

Regulamin stołówki