Stołówka

stołówka

Szanowni Państwo,
informujemy, że szkoła od 7 września będą wydawane posiłki. Prosimy wszystkich o stosowanie się do zasad wydawania obiadów w okresie pandemii.

DRODZY RODZICE !!!!!!

INFORMUJEMY, ŻE OPŁACENIA OBIADÓW DOKONYWAĆ NALEŻY PRZELEWEM NA KONTO:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Oławie

38 9585 0007 0010 0014 3143 0126

W TYTULE PODAĆ PROSZĘ NAZWĘ MIESIĄCA, ZA KTÓRY UISZCZA SIĘ OPŁĄTĘ IMIĘ , NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASĘ. PRZED DOKONANIEM WPŁATY PROSZĘ O KONTAKT Z INTENDENTEM W CELU POTWIERDZENIA (ZGŁOSZONEJ) NIEOBECNOŚCI DZIECKA .

Karty zapisu dziecka można odebrać u intendentki lub pobrać ze strony

GODZINY PRACY INTENDENTA:

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek - : 7:30-15:30


życzmy smacznego w nowym roku szkolnym 2020/2021

     

Obiady w naszej szkole będą rozliczane

od pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca do ostatniego dnia roboczego.

  

OPŁATA ZA OBIADY

* IX- XI. 2020 r. - płatne do 15-go dnia każdego miesiąca,

I - V.  2021 r. - płatne do 15-go dnia każdego miesiąca,

* GRUDZIEŃ 2020 i CZERWIEC 2021 r. - do 10-go!

Kwota za obiad w 2020 r. wynosi:

- dla ucznia SP2 – 5,00 zł/dzień,

-dla pracownika pedagogicznego SP2 – 11,00 zł/dzień.

ROK 2020 Wrzesień
Ilość dni żywieniowych - przedszkole/uczeń
18/18
Dla dziecka z oddziału przedszkolnego 90,00 zł
Dla ucznia SP2 90,00 zł
Dla pracownika pedagogicznego SP2 198,00 zŁ

 

Rezygnacja z obiadów

Jeśli dziecko jest nieobecne w szkole, należy to zgłosić do godziny 8.30 danego dnia osobiście lub pod numerem telefonu 71-313-24-23 wew. 107 poczta email: intendent.sp2@wp.pl

 jadospis 

 Wniosek o zwrot nadpłaty za obiady.