Rada Rodziców

RR1

 

 

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Zarząd:

przewodnicząca - pani Ewa Suchecka-Tworkowska

zastępca - pani Magdalena Chomicka

skarbnik - pani Magdalena Laferi

sektretarz - pan Paweł Mieloch

mail: rodzice.sp2olawa@poczta.fm 

Komisja Rewizyjna:

pani Marta Stochel-Łania

pani Dagmara Mikielewicz

pani Beata Tworkowska

pan Mordarski Piotr

 

Trójki klasowe rodziców

Regulamin Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020

Składka na rok szkolny 2019/2020  - 40 zł od ucznia

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Oławie zwraca się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców. Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze. 

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. 

Pieniądze można wpłacać:

Na konto bankowe:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Oławie

Bank Spółdzielczy w Oławie

17 9585 0007 0010 0000 0231 0007

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Plan finasowy

Rozliczenia finasowe

Rozliczenie wpłat na fundusz Rady Rodziców 2016/2017 Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie

Rozliczenie wpłat na fundusz Rady Rodziców 2017/2018 Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie