Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 2020/2021


Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych


1 września 2020 r.
 

Zimowa przerwa świąteczna


23 grudnia 2020 r. - 31 stycznia 2020 r.
 

Ferie zimowe


 18 stycznia - 31 stycznia 2021 r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna


1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
 

Egzamin ósmoklasisty 

ustali dyrektor CKE


Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie


26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.