Dyrekcja
Dyrektor mgr Wiesław Jagodziński
Wicedyrektor
mgr Aleksandra Mazurek