SP 2 Oława

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie   przyjmuje wnioski elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 W celu złożenia wniosku podpisanego elektroniczne konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne).

Formularz elektronicznej skrzynki podawczej

 Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Akceptowalne formaty załączników to:

o DOC, RTF

o XLS

o CSV

o TXT

o GIF, TIF, BMP, JPG

o PDF

o ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.