SP 2 Oława

Pani Monika Mączyńska

1. Z świetlicową ortografią za pan brat

Pani Agnieszka Forenc

1. Zajęcia świetlicowe

Pani Lidai Radziszewska

1. Zajęcia świetlicowe

Pani Włądysłąwa Hołyńska

1. Zajęcia świetlicowe

Pani Teresa Październik

1. Zajęcia świetlicowe