SP 2 Oława

Szanowni Państwo

Drodzy Uczniowie

Sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga od nas podejmowania i wprowadzania nowych rozwiązań. Wzorując się na propozycjach Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowałem ramowy plan zajęć dla poszczególnych poziomów klas. Nauczyciele tak jak dotychczas będą przesyłać uczniom własne propozycje dotyczące realizacji treści programowych. Plan, który powstał ma na celu uporządkowanie i skoordynowanie ilości przesyłanych przez nauczycieli materiałów. Bardzo proszę Państwa oraz naszych uczniów o regularne odczytywanie informacji przesyłanych przez nauczycieli, gdyż jest to potwierdzeniem dla nas, że określona informacja dotarła do Was. W przypadku jakichkolwiek pytań, można skontaktować się z nauczycielem (uczeń - nauczyciel, rodzic - nauczyciel) poprzez dziennik elektroniczny lub w sposób ustalony indywidualnie przez nauczyciela. Pytania można zadawać w dowolnym czasie jednak nauczyciele będą odpowiadać na nie przede wszystkim w czasie planowanych zajęć.

W załączeniu przesyłam plan zajęć. Klasy 1-3,   Klasy 4-6

Rozwiązanie, które proponujemy nie jest idealne i z pewnością będziemy starali się je ulepszać.

Bardzo proszę również o informację zwrotną w przypadku gdyby zdarzyło się, że żadne materiały z któregokolwiek przedmiotu nie dotarły.

Szanowni Państwo

Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się pokonać trudności, z którymi przyszło nam się nam zmierzyć.

Z poważaniem

Wiesław Jagodziński – Dyrektor Szkoły