SP 2 Oława

Luty 2019

Od 11 lutego do 15 lutego w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Bezpiecznego Internetu podczas którego podjęliśmy szereg działań związanych z bezpieczeństwem w sieci. Jednym z naszych przedsięwzięć było spotkanie ze społecznością lokalna podczas którego mieszkańcom Oławy uczniowie klasy 3 b wręczali przygotowane wspólnie z wychowawcą broszury dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu. Podczas tych działań wspierał nas Strażnik Miejski Pan Robert Kuźwik.

 

Spotkanie ze Strażą Miejską

  11 i 12 lutego w klasie 2 a i 2 b odbyło się spotkanie ze Strażnikiem Miejskim dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Funkcjonariusz przypomniał podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Opowiedział o zagrożeniach czyhających w sieci oraz  o tym, jak się przed nimi bronić. Zwrócił również uwagę na niebezpieczne gry, jakie można znaleźć w Internecie. Prowadzący spotkanie dokładnie omówił zjawisko cyberprzemocy. Wyjaśnił, dlaczego jest ono tak niebezpieczne – kompromitujące zdjęcia, filmiki, komentarze czy inne materiały docierają w bardzo krótkim czasie do wielu osób i nie sposób nad ich rozpowszechnianiem zapanować. Przedstawiciel Straży Miejskiej radził, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Spotkanie miało na celu wyposażyć drugoklasistów w wiedzę, która pozwoli w bezpieczny sposób korzystać z internetu a dzięki temu uniknąć będzie można wielu niebezpieczeństw i ustrzec się wielu błędów.

 

Konkurs literacki

Uczniowie klas 3 w ramach tygodnia bezpiecznego internetu wzięli udział w konkursie „Jestem bezpiecznym internautą”. Zadaniem uczestników było napisać wiersz lub list do internauty, w którym należało opisać sposób postępowania aby nic nie groziło nam w sieci.

 

Na korytarzach szkolnych pojawiły się gazetki szkolne dla rodziców i uczniów „Jak być bezpiecznym w internecie”.

 

Warsztaty z Pierwszej Pomocy z Powiatową Grupą Wsparcia Ratowniczego

12 lutego uczniowie klasy 3 b wzięli udział w kolejnych warsztatach prowadzonych przez Powiatową Grupę Wsparcia Ratowniczego podczas których uczyli się opatrywać rany oraz poznali sposoby postępowania przy złamaniach i zwichnięciach.

 

Spotkanie z przedstawicielem Ochotniczej Straży Pożarnej

   15 lutego w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas 1 i 2 ze strażakiem dotyczące zasad postępowania w razie pożaru. Uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się w jakiego rodzaju akcjach uczestniczą strażacy. Przypomnieli także, w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami prawidłowego zachowania się w sytuacjach pożaru i innych nieszczęśliwych wypadków. Przypomniane zostały numery alarmowe ze szczególnym uwzględnieniem numeru do Straży Pożarnej 998 oraz numeru ratowniczego 112. Straż pożarna pomaga ludziom podczas wypadków samochodowych i powodzi oraz prowadzi wiele innych działań, które służą ludziom i ich bezpieczeństwu. Interwencje te są bardzo niebezpieczne i wymagają niecodziennej odwagi. Podczas wizyty nasz gość przedstawił uczniom filmy z różnych akcji, w których brali udział strażacy.

 

Wycieczka klasy 3 do Państwowej Straży Pożarnej – sala Ognik

21 lutego klasa 3 a brała udział w wycieczce do Straży Pożarnej. Podczas wycieczki został zaprezentowany sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki Straży Pożarnej. Oglądaliśmy różnorodne wozy strażackie, sprzęt do gaszenia pożarów. Dzieci mogły usiąść za kierownicą, przymierzyć hełm strażacki, spróbować potrzymać wąż strażacki. W formie pogadanki i prezentacji multimedialnej dzieci zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej - 998 i numer alarmowy – 112.

 

Konkurs plastyczny dla uczniów klas 3 „Nie igraj z ogniem”

 

Z wizytą na Komisariacie Policji

27 lutego uczniowie klas drugich odwiedzili Komisariat Policji w Oławie. Na miejscu uczniowie spotkali się z dzielnicowym który oprowadził dzieci po budynku Komisariatu i opowiedział o pracy w policji. Wycieczka była wypełniona atrakcjami, uczniowie mogli zobaczyć wiele sprzętów pomocnych policji w codziennej pracy, a także usłyszeć sygnał z policyjnego radiowozu, Dzieci zapoznały się z ciężką i niezbędną dla bezpieczeństwa wszystkich pracą policjantów. Oglądały i przymierzały różne atrybuty policyjnego stroju. Z dużym zaciekawieniem zwiedzały pomieszczenia Komisariatu udostępniane przez dyżurnych policjantów. Wiele emocji wzbudziło także pobieranie odcisków palców każdego z uczniów. Dzieci wnikliwie analizowały swoje linie papilarne.


Styczeń 2019

Sprawozdanie z podjętych działań w Szkole Podstawowej nr 2 w Oławie w styczniu 2019 r.

SPOTKANIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

            11 stycznia 2019 r. z uczniami klasy 3 b i 14 stycznia z uczniami klasy 3 a odbyło się spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej pt. „Cyfrowobezpieczni”; – jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci. Strażnik Miejski przypomniał podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Opowiedział o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić. Zwrócił również uwagę na niebezpieczne gry, jakie można znaleźć w Internecie. Prowadzący spotkanie dokładnie omówił zjawisko cyberprzemocy. Wyjaśnił, dlaczego jest ono tak niebezpieczne – kompromitujące zdjęcia, filmiki, komentarze czy inne materiały docierają w bardzo krótkim czasie do wielu osób i nie sposób nad ich rozpowszechnianiem zapanować.   Przedstawiciel Straży Miejskiej radził, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci. 

Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu i wielu innym działaniom podejmowanym przez naszą szkołę w tym temacie uczniowie będą odpowiedzialnie korzystać z Internetu, co pozwoli uniknąć wielu niebezpieczeństw i ustrzec się wielu błędów.

ZAJĘCIA W KLASIE 3 B

   1     2

3   4

Zajęcia w klasie 3 A

 6    7

 

8   KONKURS O BEZPIECZEŃSTWIE

 18 stycznia 2019 r odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy pt “ Bezpieczne dzieci w czasie ferii”.

       Celem konkursu było propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych w domu i poza nim. Miał on również kształtować właściwe postawy w zakresie zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, które mogą zdarzyć się w okresie wypoczynku zimowego, zarówno podczas zabaw na świeżym powietrzu, jak i w domu. Konkurs ten miał także uświadomić dzieciom przyczyny występowania zagrożeń, związanych z naturalnymi zbiornikami wodnymi. Poruszona została również tematyka dotycząca bezpieczeństwa w kontaktach z osobami obcymi, I umiejętności prawidłowego zachowania się podczas ich wystąpienia. Podsumowanie konkursu odbyło się przed samymi feriami.

 

9   10

11   13

14   15

  21 stycznia 2019 r w klasach 4-5-6 odbyło się spotkanie uczniów z Policją pt. “ Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych w sieci – odpowiedzialność prawna nieletnich w kontekście przepisów ustawy. Miały one na celu pogłębienie świadomości uczniów o potencjalnych zagrożeniach płynących z sieci. Wskazano zagrożenia, omówiono formy cyberprzemocy oraz jej aspekty prawne. Przedstawiono niewłaściwe i szkodliwe treści, z jakimi dzieci mogą zetknąć się w internecie. Uświadomiono uczniom jakie są konsekwencje podejmowanych przez nich niewłaściwych działań. W jaki sposób mogą uzyskać pomoc i gdzie jej szukać.

16    17

 

   SPO18TKANIE Z UCZNIAMI KLAS 5

   23 stycznia 2019 r odbyło się spotkanie przedstawicieli Policji z uczniami klas 5 pt “Konsekwencje nieodpowiedniego zachowania i odpowiedzialności karnej nieletnich wśród uczniów”. Omówione zostały zagadnienia dotyczące czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz zachowania świadczące o demoralizacji. Policjanci wyjaśniali młodzieży zagadnienia związane z przestępczością nieletnich, omówili pojęcia czynu karalnego i wskazali najczęstsze zjawiska demoralizacji wśród młodzieży. Podczas spotkania policjanci wyjaśniali kiedy zachowanie młodego człowieka może spowodować konflikt z prawem. Funkcjonariusze omówili po krótce zasady wynikające z kodeksu karnego oraz wykroczeń a także tłumaczyli na czym polega postępowanie karne. Funkcjonariusze przestrzegali przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, które mogą dla młodego człowieka skończyć się przykrymi konsekwencjami, rzutującymi na ich przyszłość. Za pomocą przykładów policjanci uświadomili uczniów, że błędy popełnione w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS 2 i 3

         23 stycznia 2019 r funkcjonariusze Straży Miejskiej spotkali się z rodzicami uczniów klas 2 i 3. Problem bezpieczeństwa w sieci Internet dotyczy wszystkich użytkowników. Korzystając z zasobów sieci każdy jest narażony jednak stopień tego zagrożenia zależy od własnej osobowości i wiedzy. Im mniejsze doświadczenia, wiedza, słabiej ukształtowana osobowość tym większe ryzyko zetknięcia się z niebezpieczeństwem. A co za tym idzie z jego skutkami. O tym wszystkim podczas spotkania mówili Strażnicy Miejscy. Dzieci poznające Internet metodą prób i błędów bez uczestnictwa osób dorosłych-opiekunów, korzystające z kafejek internatowych samodzielnie narażone są częściej na przykład na niestosowne treści, obrazy, filmy. Podczas spotkania poruszone zostały także następujące tematy:

  1. Jakie treści mogą być dla dzieci szkodliwe? 
  2. Dlaczego treści te mogą być szkodliwe?
  3. Jak chronić dzieci przed szkodliwymi treściami? 
  4. Co robić, kiedy zawiedzie profilaktyka i dziecko poinformuje nas o jakimś nieprzyjemnym incydencie?

19   20

PODSUMOWANIE KONKURSU OBEZPIECZEŃSTWIE W CZASIE FERII I SPOTKANIE Z POLICJĄ

           25 stycznia 2019 r odbyło się spotkanie z Policją podczas którego omówione zostały zasady bezpiecznego zachowania się przez uczniów w czasie zabaw zimowych na śniegu i niebezpieczeństw na jakie mogą natrafić podczas codziennych sytuacji. Podczas spotkania podsumowano także konkurs wiedzy pt. “Bezpieczne dzieci dzieci w czasie ferii”. Uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody za swoje umiejętności i wiedzę, którą mogli zaprezentować podczas przebiegu konkursu.

  21   22

23   24

25   26


Grudzień 2018

 Sprawozdanie z podjętych działań w Szkole Podstawowej nr 2 w Oławie

rakietakosmonauta

Zajęcia „ Świetlicowa podróż międzyplanetarna”

       17 grudnia 2018 roku w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia „Świetlicowa podróż międzyplanetarna”, które przygotowała i przeprowadziła p. A. Harań w ramach projektu „Bezpieczny Dolnoślązak”. Uczniowie odbyli międzyplanetarną podróż podczas której odkryli następujące planety: „ Pierwsza pomoc”, „Bezpieczne Środowisko”, „Internet”. Każdy uczeń wysiadł na planecie, która go zainteresowała.

podroz1    podroz2

podroz3   podroz4

Młodzi podróżnicy stanęli przed wyzwaniami, które polegały na pomocy mieszkańcom odwiedzanych planet – nauczyli ich podstawowych wiadomości o pierwszej pomocy, jak bezpiecznie korzystać z internetu, co to jest netykieta, czy jak chronić środowisko naturalne. Każda z grup musiała odnaleźć w „banku galaktycznym” informacje pasujące do wybranej przez siebie planety.

podroz5   podroz6

Następnie każda grupa ozdobiła swoją planetę wybranymi informacjami i rysunkami, układaliśmy rymowanki, dyskutowano na czym powinni się skupić mieszkańcy poszczególnych planet. Na koniec każda grupa zaprezentowała swoją planetę pozostałym uczestnikom podróży. Dzieci wspólnie doszły do wniosku , że wszystkie planety są ważne i potrzebne a ich mieszkańcy muszą ze sobą współpracować tylko wtedy galaktyka będzie bezpieczna.

podroz7   podroz8

„Bezpieczny Dolnoślązak w naszej szkole”

W ramach organizowanej na terenie akcji powstały tablice informacyjne na których uczniowie oraz rodzice mogą zapoznać się z obszarami w ramach których działamy. Na bieżąco uaktualniane są działania w jakich bierzemy udział.

tablica 

Spotkanie z przedstawicielami Żandarmerii Wojskowej

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyły w spotkaniu, podczas którego mogli poznać tajniki zawodu jak również dowiedzieć się w jaki sposób czuwają żołnierze nad bezpieczeństwem obywateli. Spotkanie sprawiło najmłodszym wiele radości.

wojsko   wojsko1

Klasowy Konkurs plastyczny „Jestem Bezpiecznym Dolnoślązakiem”

Uczniowie klasy 3 b wzięli udział w plastycznym konkursie klasowym. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie pracy „Jestem bezpiecznym Dolnoślązakiem”. Organizatorem konkursu była M.Maczyńska.

konkurs    konkurs3

konkurs1   konkurs4

konkurs2   

konkurs5

osp4   Spotkanie z Zastępcą Komendanta OSP

    19 grudnia odbyło się spotkanie z Panem Janem Ciętakiem podczas którego uczniowie mieli możliwość poznać początki zawodu strażaka, niebezpieczeństwa jakie są związane z wykonywaniem tego zawodu. Uczniowie zapoznani zostali z zagrożeniami i sposobami postępowania podczas trudnych sytuacji jakie mogą napotkać w zyciu codziennym ( pożar, wypadek drogowy itp. ). Mieli także możliwość zapoznać się z zasadami prawidłowej ewakuacji i oznakowaniem budynku szkolnego jak również sposobem odczytywania znaków. To pierwsze takie spotkanie, które miało wprowadzić uczniów w tematy związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym i odpowiednim reagowaniem w sytuacjach zagrożenia.

                                                             osp   osp1

osp2   osp3

Każdy z nas jest inny? - warsztaty na temat niepełnosprawności.

warsztat

    Uczniowie z kl. 6a, 6b, 5c uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przy współpracy Fundacji L’Arche. Głównym celem zajęć było pokazanie młodym ludziom, że obok nich są osoby z niepełnosprawnością oraz przygotowanie ich do bezpośredniego kontaktu z tymi osobami. Podczas zajęć uczestnicy mogli doświadczyć różnych rodzajów niepełnosprawności oraz ograniczeń i możliwości z nimi związanych. Uczniowie dowiedzieli się czym jest niepełnosprawność, jakie są jej przyczyny i rodzaje. Oprócz tego uczyli się empatycznego podejścia do osoby niepełnosprawnej. Omówione zostały również zasady bezpiecznego postępowania w życiu codziennym , które niejednokrotnie bagatelizowane przez młodych ludzi prowadzą do różnego rodzaju wypadków a skutkiem ich może być niepełnosprawność.

warsztat1  warsztat3

Spotkanie z Powiatową Grupą Wsparcia Ratowniczego

18 grudnia uczniowie klasy 3 b uczestniczyli w klasy warsztatach prowadzonych przez Ochotniczą Grupę Wsparcia Ratowniczego. Było to nasze drugie spotkanie podczas którego uczniowie mogli poznać sposoby pomocy osobie, która straciła przytomność- ułożenie w pozycji bezpiecznej, Każdy miał możliwość praktycznego przećwiczenia jak również poznanie sposobów postępowania w sytuacji omdlenia.

pierwszapomoc

   pierwszapomoc3  pierwszapomoc1

pierwszapomoc2


Listopad 2018

 

 

Odblaski   BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE – akcja.Odblaski1

     8 listopada 2018 r uczniowie klasy 3b oraz uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej pod opieką p. Anny Harań i p. Moniki Mączyńskiej wzięli udział w akcji „Bądź bezpieczny”przygotowanej przez Radio HIT , Straż Miejską i Urząd Miasta Oława. Akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców powiatu, szczególnie dzieci i młodzieży. Podczas spotkania na oławskim rynku Strażnicy Miejscy edukowali uczniów i ich opiekunów, jak bezpiecznie poruszać się  po drogach, w jakich miejscach przechodzić przez jezdnię  oraz jak korzystać z sygnalizacji świetlnej. Funkcjonariusze apelowali do dzieci aby  po zmierzchu używały elementów odblaskowych, nie tylko poza terenem zabudowanym, jak nakazują przepisy, ale także na nieoświetlonych odcinkach dróg w obszarze zabudowanym.Przeprowadzona akcja  miała na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego, już od najmłodszych lat.  Wszyscy uczestnicy biorący udział w akcji zostali obdarowani przez organizatora akcji odblaskami, z zaleceniem codziennego użytkowania.

 Odblaski3    Odblaski2 

Odblaski5  Odblaski4


 

PIERWSZA POMOC - warsztaty w Sali Ognik w Państwowej Straży Pożarnej w Oławie

Salaognik

    23 listopada 2018 ruczniowie klasy 3b odwiedzili Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Oławie i wzięli udział w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Strażacy oprowadzili dzieci po remizie prezentując sprzęt strażacki i służący do udzielania pierwszej. Zajęcia obejmowały między innymi zasady bezpiecznego zachowania w domu, wykonywania połączeń alarmowych, udzielania pierwszej pomocy oraz prezentację podręcznego sprzętu gaśniczego. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 ognik1   ognik2

DSC03840

DSC03837   DSC03839

DSC03839

DSC03846

ognik3


 segreguj

BEZPIECZNE ŚRODOWISKO –wycieczka do Zakładu Gospodarowania Odpadami

     28 listopada 2018 r uczniowie klasy 2a i 3b uczestniczyli w wycieczce do Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać. Tematem zajęć była gospodarka odpadami, która obejmuje ich segregację w naszych domach. Uczniowie poznali jakie są następstwa wytwarzanych przez nas odpadów tj. dokąd dokładnie trafiają, jakim procesom są poddawane a przede wszystkim w jaki sposób można je potem wykorzystać. Edukator prowadzący zajęcia przybliżył uczniom zasady segregacji odpadów. Aby bardziej przybliżyć dzieciom temat wyświetlono specjalne filmy pt „Czysto, ładnie i bez śmieci- rady Pana śmietnika dla wszystkich dzieci”, dzięki któremu uczniowie mogli zrozumieć sens konieczności segregowania odpadów. Każda grupa odpadów komunalnych tj. szkło, odpady opakowaniowe, bioodpady czy odpady zmieszane trafiają do ZGO w Gaci, gdzie następnie poddawane są odpowiednim procesom, w celu ponownego ich wykorzystania. Pani prowadząca zajęcia zaprezentowała dzieciom także przykłady odpadów i produkty powstające z ich odzysku, np.: z bioodpadów uzyskamy nawóz, z butelek plastikowych typu PET – ubrania, a ze szkła – wyprodukujemy butelki szklane. dzieci tradycyjnie udały się na wycieczkę po Zakładzie, gdzie mogły osobiście krok po kroku poznać drogę, jaką przebywają wyrzucone przez nich odpady.  Uczniowie na własne oczy mogli też zobaczyć jak wygląda hala przyjęć odpadów, jak wyglądają instalacje do segregowania śmieci na sortowni oraz gdzie trafiają odpady ulegające biodegradacji. Zajęcia poświęcone edukacji ekologicznej prowadzone były w sposób ciekawy i interesujący. Niewątpliwie stanowiły one ważny element edukacji ekologicznej uczniów naszej szkoły.

DSC03911   DSC03912

DSC03920

DSC03925

DSC03927


pomocpierwsza PIERWSZA POMOC- Mały Ratownik

     Na terenie szkoły w klasach 1-3 realizowany jest program nauki udzielania pierwszej pomocy. Celem prowadzonych zajęć jest wyposażenia uczniów w elementarne podstawy wiedzy o zachowaniu się      w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy .Program „Mały ratownik” został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów klas 1-3. Dzieci mają nie tylko poznać zasady zachowania bezpieczeństwa w domu, szkole i w innych środowiskach społecznych, ale również wdrożyć odpowiednie postępowanie w sytuacji zagrożenia życia, wypadku, czy katastrofy oraz nabyć praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w realnych wydarzeniach.Zajęcia odbywają się od października 2018 r się w ramach zajęć świetlicowych ( klasy 1-2) oraz zajęć rozwijających (klasy 3).Realizacja programu zajęć umożliwia kształcenie u dzieci bezpiecznych zachowań, nabycie umiejętności zachowania w sytuacji pomocpierwsza1zagrożenia życia i zdrowia oraz nabycie rzeczywistych, praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.Na cotygodniowych spotkaniach poznawaliśmy: jak zadbać o własne bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy, numery alarmowe, uczyliśmy się jak poprawnie wezwać pomoc, poznaliśmy wyposażenie apteczki oraz jak ułożyć osobę poszkodowaną w bezpiecznej pozycji.

     pomocpierwsza2

pomocpierwsza3    pomocpierwsza4


  odblask5  „Jak samodzielnie wykonać odblask”.odblask1

     Uczniowie klas czwartych uczęszczający do świetlicy szkolnej podczas zajęć wykonali odblaski na plecak, według własnego pomysłu. Prace wyszły ciekawe, pomysłowe i estetycznie wykonane. Do wykonania odblasków uczniowie używali różnych materiałów, najczęściej papieru, kartonu i folii aluminiowej. Pojawiły się też odblaski wykonane ze świecących materiałów. Dzieciaki teraz wiedzą, że używanie odblasków na drodze to obowiązek i realizacja zasady w ruchu drogowym ,,Jestem widoczny"! Jeśli jesteśmy widoczni na drodze, stajemy się znacznie bardziej bezpieczni. Wystarczy przypiąć odblask do plecaka szkolnego lub założyć na rękę. Taka mała rzecz – odblask, w pewnych sytuacjach może okazać się bezcenna i uchronić dziecko przed wypadkiem.

odblask6   odblask2

odblask3

odblask4 


 20181127 095923  WARSZTATY POWIATOWA GRUPA WSPARCIA RATOWNICZEGO

     27 listopada 2018 r z uczniami klasy3 odbyło się spotkanie wprowadzające w tematykę Pierwszej Pomocy prowadzone przez ratowników Powiatowej Grupy Wsparcia Ratowniczego. Głównym celem było nauczenie uczniów zachowania się w sytuacji nagłego zdarzenia wymagającego wezwania Pogotowia Ratunkowego. Dzieci mogły wysłuchać informacji przygotowanych przez osoby, które na co dzień pracują w pogotowiu, jak i przećwiczyć sposób wzywania pomocy, oraz jak się zachować w rozmowie z dyspozytorem przyjmującym zgłoszenie. Ustalono również kolejny temat warsztatów, które odbędą się w grudniu.

20181127 101432


  DSC03886     BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY – spotkanie z Policją

    Oławska Policja zorganizowała konkurs „Bezpieczna droga do szkoły”, którego głównym celem była popularyzacja zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego Finał konkursu odbył 27 listopada się w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie. Przybyłe dzieci i ich rodziców powitał Komendant Powiatowy Policji w Oławie, nadkom. Paweł Urbańczyk. Głównym partnerem  akcji było starostwo powiatowe, które ufundowało nagrody i wyróżnienia.  Tematyka konkursu dotyczyła  zagrożeń życia i zdrowia  uczestników ruchu drogowego oraz sposobów ich unikania. Idea konkursu miała na celu  promowanie wśród najmłodszych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, poznanie  przepisów w ruchu pieszych, zainteresowanie rodziców i nauczycieli problematyką bezpieczeństwa najmłodszych  uczestników ruchu drogowego. Uczniowie naszej szkoły otrzymali wyróżnienia . Niezapomnianą atrakcją dla uczniów była możliwość pozowania do zdjęcia z Komisarzem Lwem, maskotką Dolnośląskiej Policji. Przed zakończeniem uroczystości policjanci wręczyli każdemu uczestnikowi drobne upominki.

DSC03887   DSC03875


DSC03764       WARSZTATY CHEMICZNE – z uczniami klasy 6DSC03763

      Uczniowie naszej szkoły 14  listopada mieli okazję uczestniczyć w warsztatach poświęconych właściwościom gazów. W tym dniu sala nr 2 naszej szkoły została zamieniona w laboratorium gdzie młodzież pod czujnym okiem prowadzących mogła wykonywać doświadczenia. W ramach zajęć uczniowie nabyli wiedze dotyczącą otaczających nas gazów oraz poznali ich właściwości. Dodatkowa atrakcja były przygotowane konkursy, w których można było wygrać nagrody. Całość zakończył efektowny pokaz w wykonaniu edukatorów.

  DSC03765