SP 2 Oława

   Nasze działnia

bez 09

O projekcie "Bezpieczny Dolnoślązak"

Nasza szkoła zakwalifikowała się do programu edukacyjnego „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego celem jest wsparcie szkół w projektowaniu działań mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpieczeństwa zachowań oraz praktycznego wykorzystania umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Ten program w swoich założeniach ma sprawić, że uczniowie naszej szkoły nabędą umiejętności, które ułatwią im poruszanie się we współczesnym świecie, a także pozwolą reagować na niebezpieczeństwa i zagrożenia, którym podlegają osoby z ich najbliższego otoczenia. W tegorocznej edycji programu szczególny nacisk położony jest na tematykę bezpieczeństwa w Internecie.

Swoje działania rozpoczęliśmy od spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Powiatowej Grupy Wsparcia Ratowniczego oraz Pogotowia Ratunkowego, podczas którego ustalone zostały formy współpracy oraz zaplanowanie działań na terenie szkoły oraz w wyznaczonych jednostkach.

Obszary w jakich będziemy realizować program:

  • bezpieczny Internet (jak korzystać z Internetu potencjalne zagrożenia)
  • bezpieczna droga (zasady ruchu drogowego, umiejętności poruszania się w sytuacjach dnia codziennego oraz zagrożeń);
  • pierwsza pomoc (znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy poprzez praktyczny udział w warsztatach);
  • bezpieczne środowisko odpady, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wód (omówienie problematyki ochrony środowiska, zasobów naturalny oraz przyrodniczych);

   

   Pogotowie  Straz  Policja  Strazmiejska