SP 2 Oława

1podatek

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

KRS 0000502983

W pozycji „informacje uzupełniające”

wpisać koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 2

1podatek

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działa w Oławie od 68 lat.
Organizacja jest rzecznikiem dziecka. 
Udziela pomocy merytorycznej i finansowej potrzebującym dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom.

TPD

„Dobro uczynione innym powraca”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy 55-200 Oława,
ul. Kamienna 4, tel. 71 303 37 07