SP 2 Oława

Obowiązek informacyjny

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie z siedzibą przy ul. Rybackiej 6a, 55-200 Oława w świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE , tzw. „RODO”) jest  administratorem Państwa danych osobowych.Więcej>>>


             Najnowsze  wiadomości                                                            

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny obowiązujące od 1 września 2021 r.

Pobierz załącznik


Świetlica

  W dniach od 28.07.2021r. do 23.08.2021r. będą prowadzone zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022. Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły.
Wypełnione karty należy złożyć do 23.08.2021r.  Można je przesłać na adres e-mail – sp2olawa@poczta.fm, zostawić w skrzynce podawczej lub w sekretariacie szkoły.

Karta zgłoszenia do świetlicy dla klas II    Word

Karta zgłoszenia do świetlicy dla pozstałych uczniów Word


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Pobierz załącznik


Dzień dobry, Kochani Uczniowie.

    Trudno uwierzyć, że kończy się rok szkolny- czas intensywnej pracy, uwieńczonej różnorodnymi sukcesami edukacyjnymi, które mają swoje odzwierciedlenie w ocenach na świadectwach. Zmierzyliśmy się w tym roku szkolnym z  nowymi sytuacjami: nowatorskimi metodami pracy w zdalnym nauczaniu, obawami o zdrowie i wieloma innymi wyzwaniami  związanymi  z  pandemią. Życzę Wam bezpiecznego zachowania podczas ciekawych, letnich wędrówek, pełnych odkryć, podejmowania  mądrych decyzji, barwnych, spokojnych wakacji, które są okazją do rozwijania pasji, powrotem do pozostawionych w zgiełku codziennych spraw przyjemności. Mam nadzieję  na pomyślne spotkanie we wrześniu. Dbajcie o siebie!

Wiesław Jagodziński - Dyrektor Szkoły


Funkcjonowanie szkoły w okresie zdalnego nauczania:

Biblioteka szkolna

Pedagog i Psycholog

Świetlica szkolna

Konsultacje dla uczniów klas 4-7 obowiązujące od 19.04.2021

Ogloszenie

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

Z DNIEM 08.02.2021 ROKU (PONIEDZIAŁEK)

NASTĘPUJE ZMIANA PLANU LEKCJI

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NOWYM PLANEM LEKCJI


KOMUNIKATY DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OŁAWIE

Harmonogram spotkań Wychowawców klas z Uczniami w dniu zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie

harmonogram


OGŁOSZENIE

         Informujemy, że w miesiącu lipcu 2021 r. opiekę nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych pełni Szkoła Podstawowa nr 2 w Oławie, natomiast w sierpniu 2021 r. Szkoła Podstawowa nr 6 w Oławie.

Podania proszę składać do 24 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Oławie.

 Zapewniona opieka będzie prowadzona na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia  obowiązujących w danej placówce.


Półkolonie

kolonie

Karty kwalifikacyjne do pobrania

Turnus I

Turnus II


 zlobek1  zlobek2


Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat 
 – informacje dla szkół i placówek

szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakat         szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakat   

Już od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować dzieci od 12. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje: 

-zgodę rodzica,

-kwestionariusz,

-kwalifikację lekarza,

-szczepienie.

Harmonogram szczepień po wakacjach

Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

  • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
  • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
  • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

 Przygotowanie się ucznia do szczepienia – rekomendacje dla rodziców

Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Są one skierowane przede wszystkim do rodziców i opiekunów. W zaleceniach znalazły się m.in. informacje dotyczące spożywania posiłków przed szczepieniem czy przyjmowania leków. Przed szczepieniem rodzice powinni zwrócić także szczególną uwagę na rzetelne wypełnienie  kwestionariusza. Ważne jest, aby podali wszystkie istotne informacje o zdrowiu dziecka.

Dlaczego warto się zaszczepić?

Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych.

 Jak działa szczepionka?

Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna.

Organizacja szczepień

Szczepienia będą odbywały się w istniejącej bazie punktów szczepień populacyjnych
i powszechnych oraz na terenie placówek oświatowych (tryb mobilny).

Tryb mobilny będzie realizowany przez doświadczone podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

 Mapa punktów szczepień https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Departament Informacji i Promocji


List Dolnośląskiego Kuratora OświatyUwaga ważna informacja dotycząca powrotu uczniów do nauczania hybrydowego (stacjonarne/zdalne) - obowiązuje od 17 maja 2021 r. (szczególowe informacje w zarządzeniu Dyrektora poniżej).

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie z dnia 04.05.2021 r. w sprawie organizacji pracy szkoły od 4 maja 2021 r.


1460x616wytyczne


950x4014maj


950x40123.04


1460x61619.04


1460x616noweDo 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.


List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty


wielkanoc2021


1460x6165


Informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie pandemii pinezka

Szanowni Państwo!

Na podstawie komunikatu Ministra Zdrowia p. Adama Niedzielskiego informuję, że od

poniedziałku 22 marca do 9 kwietnia nauka w klasach I-III odbywać się będzie zdalnie,

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie informuję, że w Szkole Podstawowej nr 2 korzystamy komunikatora Meet i lekcje odbywają się naplatgormie G-Suite.
Prosimy Państwa o zapewnienie bezpiecznych warunków dzieciom oraz zapewnienie dogodnych warunków do pracy. Szanowni Państwo, proszę dbać o zdrowie waszych dzieci, a naszych uczniów, własne oraz swoich bliskich.
Nauka zdalna w klasach IV – VII została przedłużona do 9 kwietnia 2021r.

1460x6163


Od poniedziałku 18 stycznia br. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wrócą do szkół.

Nauka zdalna dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych zostaje przedłużona do 31 stycznia br.

Nauczanie stacjonarne najmłodszych uczniów będzie się odbywać w reżimie sanitarnym.

Wytyczne do pobrania: Wytyczne_MEiN__MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkol_podstawowych.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć w naszej szkole zostaną opublikowane pod koniec tygodnia.

Komunikat Dyrektora Szkoły

Harmonogram zajęć w klasach 1-3


1460x616luty


Przedłużenie nauki zdalnej. Ferie zimowe na początku stycznia 2021 r.

1920x810

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

Do 22 grudnia br. nauka zdalna. 

W naszej szkole zdalne nauczanie realizowane jest przez platformę Google Workspace wraz z Meet oraz dziennik elektroniczny. Zajęcia z uczniami odbywają się w czasie rzeczywistym zgodnie z planem lekcji danego oddziału klasowego.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.


Od 4 do 17 stycznia 2021 r. będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całej Polsce.


1460x6165

 

Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 23.11.2020 r. dotyczący procedury bezpieczeństwa w oddzialach przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021      PDF

Organizacja pracy szkoły od 9.11.2020 do 29.11.2020 r.

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. zawieszenie zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Szczegółowe informacji o organizacji pracy w klasach I-III  znajdują się w dzienniku elektronicznym w zakładce pliki szkoły.

LIST DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY


Organizacja pracy szkoły od 26.10.2020 do 8.11.2020 r.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. 

Szczegółowe informacje znajdują się w dzienniku elektronicznym.

1460x616

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie COVID - 19 - SP 2 Oława

Procedury bezpieczeństwa - czas epidemii


List Dolnosląskiego Kuratora Oświaty do rodziców.


Terminarz zebrań klasowych z Rodzicami w dniach 9-10.09.2020 r.


Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

komputer


Rekrutacja do Sejmu Dzieci i Młodzieży rozpoczęta!

 1460x616Sejm


 Miejski Konkurs Plastyczny „Kartka Wielkanocna”kartka

   Dnia 23.03.2021r. rozstrzygnięto Miejski Konkurs Plastyczny „Kartka Wielkanocna” zorganizowany przez Zespół ds.    Integracji w   Szkole Podstawowej nr 5 w Oławie.

Miejsca naszych uczniów:

1 miejsce - Maja Franczak w kategorii klasa 4-8

wyróznienie - Hubert Garewicza w kategorii klasa 1-3

Gratulujemy sukcesów.


14 marca swięto liczby π

Liczba Pi


Szkolny Konkursu plastyczny pt: „Maska karnawałowa” dla klas 1-3

      W miesiącu lutym zorganizowkonkurssp2ano konkurs plastyczny dla klas 1-3, pt: „Maska karnawałowa”. Plakat z informacją o konkursie oraz regulamin dotyczący konkursu otrzymali wszyscy nauczyciele klas 1-3. Do dnia 15.02.2021 przyjmowano prace konkursowe. Następnie 18.02.2021 komisja składająca się z pani wicedyrektor, Aleksandry Mazurek oraz p. Moniki Mączyńskiej wyłoniła zwycięskie prace plastyczne.

W klasach pierwszych pierwsze miejsce zajęła Natalia Kołodziejczyk (1b), drugie miejsce zajęła Nikola Łukomska (1b), trzecie miejsce zajęła Alicja Mazur (1a). Wyróżnienie w klasach pierwszych otrzymała Kinga Białoń (1b).

W klasach drugich pierwsze miejsce zdobyła Natalia Kozłowska (2a), drugie miejsce zdobył Łukasz Myszkowski ( 2b), trzecie miejsce Szymon Kawałko (2b), wyróżnienie otrzymała Emilia Ławniczak (2b)

W klasach trzecich pierwsze miejsce zdobyła Lena Mordarska (3b), drugie miejsce Amelia Mencel( 3a), trzecie miejsce Aleksandra Terlecka ( 3a)

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przez p. dyrektora W. Jagodzińskiego miało miejsce 24.02.2021r.

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostały wyeksponowane na tablicy „Galeria pierwsza klasa” na korytarzu naszej szkoły.

Sprawozdanie (koordynator konkursu): Anna Harań


ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS I-III DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM PT. "MASKA KARNAWAŁOWA"

Termin składania prac do 16.02.2021 r.

 Konkurs plastyczny

Regulamin konkursu.


policja  "Bezpieczna droga do szkoły pod okiem dzielnicowego"

     Organizowany przez Komendę Powiatową w Oławie konkurs plastyczny pt. "Bezpieczna droga do szkoły pod okiem dzielnicowego" został rozstrzygnięty. Wsród laureatów znaleźli sie również nasi uczniowie: II miejsce - Marianna Filińska, wyróżnienie - Sebastian Brynczka i Kinga Białon. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

 


telefon 03 1024x512   DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA 800 12 12 12

   Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów. Czat internetowy prowadzony jest na stronie: https://brpd.gov.pl/sos-czat/ Więcej informacji uzyskać można pod adresem: https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-i-czat-internetowy/

Przypominamy także o możliwości kontaktu z wychowawcami i szkolnymi specjalistami - pedagogami i psychologiem.


BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA - więcej


razemnaswietagrafika


„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki” międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III edycja II EKOlogiczna. czytamzklasaSprawozdania klas


Konkurs literacki pn. „Nie wyrzucaj skarbu w błoto”

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was do wzięcia udziału w konkursie  literackim pod nazwą „Nie wyrzucaj skarbu w błoto”.

Celem konkursu jest kształtowanie ekologicznej świadomości dzieci i młodzieży oławskich szkół podstawowych w zakresie racjonalnego korzystania z wody – Oławskiej Średniozmineralizowanej. Zadaniem uczestników jest napisanie kilkuzwrotkowych, rymowanych wierszy propagujących powyższe idee a rezultatem konkursu będzie zbiór wierszy promujących walory Oławskiej Średniozmineralizowanej. Dla autorów najlepszych prac przewidziano ciekawe nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do udziału w konkursie.


   - Szkoła do hymnu -

    10.11.2020hymn r. w ramach świętowania Odzyskania przez Polskę Niepodległości wspólnie z przedszkolakami uroczyście odśpiewaliśmy  hymn narodowy. Tak ważne wydarzenie w życiu naszego przedszkola nie mogło obejść się bez właściwej oprawy i powagi dla symboli narodowych. 

Galowe stroje, kotyliony, chorągiewki w barwach narodowych sprawiły, że dzieci poczuły dumę, że są Polakami .Najmłodsi obywatele udowodnili, że pojęcie patriotyzmu nie jest im obce, podobnie jak słowa Mazurka Dąbrowskiego.

         DSC00779    szkoladohymnu


Konkurs informatyczny "Bóbr"

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Pod adresem http://www.bebras.org/ znajduje się strona Konkursu Bebras.
Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół.

Konkurs

Zachęcamy do udziału. Wiecej informacji u nauczyciela informatyki.


 butyObuwie zmienne


„Pod biało-czerwoną” – zapraszamy do udziału w akcji!

Zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia. Zapraszamy do udziału!

Informacja na ten temat znajduje się pod linkiem  https://bialoczerwona.www.gov.pl/. Każdy mieszkaniec danej gminy może oddać jeden głos poparcia na swoją gminę.

1460x616


Dysleksja inspiruje do nie zwykych dziaa padziernik 2020  XVI Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

   Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprasza do udziału w XVI edycji obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w Oławie organizowanego w dniach 5.10.2020 – 11.10.2020 roku.

    Celem przedsięwzięcia jest propagowanie skutecznych sposobów podnoszenia świadomości problemu dzieci, uczniów i młodzieży z utrudnieniami w nauce czytania i pisania, matematyki wśród rodziców, nauczycieli oraz samych uczniów. Zależy nam również na pokazaniu dobrych, wartościowych i skutecznych sposobów, przykładów w zakresie przezwyciężania trudności edukacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty skierowanej do dzieci, uczniów wszystkich typów szkół, nauczycieli, szkolnych specjalistów i rodziców zamieściliśmy program w dalszej części artykułu, do osób którym nieobojętny  jest los uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Więcej ...


Wybory do Samorządu Uczniowskiego - kandydatury.


IMG 16431  Sprzątanie Świata
 
     W dniu 18.09.2020 roku klasa 1a we współpracy z firmą Faurecia wzięła udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej " Sprzątanie Świata". Firma Faurecia wyposażyła nas w kamizelki odblaskowe, rękawiczki jednorazowe i worki. Dzieci mają świadomość, że Ziemia to nasz wspólny dom i należy o niego dbać, dlatego z wielką radością, niesamowitą energią i motywacją ruszyły sprzątać tereny szkolne, ale także te wokół szkoły. Towarzyszyła temu świetna zabawa, a gdy nastąpił finał i każdy przyniósł na metę worek zebranych śmieci była wielka radość, że tak dobrze i efektywnie posprzątaliśmy. Nasunęła się również bardzo smutna refleksja, a mianowicie, że ludzie nie dbają o Ziemię i niepotrzebnie ją zaśmiecają. Narodziło się także wspólne postanowienie i obietnica dla Ziemi od dzieci, że nie będą już nigdy śmiecić i zawsze będą dbać o Ziemię. 

Edukacja młodego pokolenia jest niezbędna, szczególnie ta, która wskazuje na niebezpieczeństwo zaśmiecania natury odpadami. Zapraszamy do galerii>>>


 

20200916 091759   Dzień Kropki w świetlicy

         Obchodzony 15 września Międzynarodowy Dzień Kropki to dzień kreatywności, talentu i wiary w swoje możliwości. Dzieci z klas drugich zachęcone historią małej Vashti, bohaterki książki kanadyjskiego pisarza Petera Reynoldsa, przyłączyły się do świętowania tego dnia. Podczas wspólnych zabaw w świetlicy tropiły ukryte w sali kolorowe kropki, a następnie układały o nich niesamowite historyjki. Kropki wytropiły także w alfabecie Braille’a oraz w alfabecie Morse’a  i dowiedziały się jak wygląda zapis ,,Dzień Kropki” w obu alfabetach. Każde dziecko stworzyło kropkowe dzieło kredkami, a podczas pobytu na boisku szkolnym powstały dzieła wykonane kolorową kredą, zachęcające do udziału w zabawie dzieci ze starszych klas. Za udział w kropkowych zabawach uczestnicy  otrzymali kropkowe dyplomy. Zapraszamy do galerii >>>

Rozpoczęcie roku szkolnego –  1 września 2020 r.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 spotkania uczniów z wychowawcami odbywać się będą wg poniższego harmonogramu. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach lub przyłbicach, przechodzą do wyznaczonych klas i podczas spotkania z wychowawcą mogą zdjąć osłony na nos i usta.

BARDZO WAŻNE:

Do szkoły wpuszczani są tylko uczniowie. Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas pierwszych uczestniczą w rozpoczęciu nowego roku szkolnego dodatkowo z tylko jednym rodzicem/opiekunem. Zasada obowiązuje tylko w dniu 1 września 2020 r.
W pozostałe dni dzieci wchodzą do szkoły same, rodzice nie są wpuszczani. Uczniowie klas drugich i trzecich w spotkaniu z wychowawcą uczestniczą samodzielnie – rodzice pozostają poza terenem szkoły. Uczniowie wchodzą na teren szkoły przekazując wychowawcy Ankietę od rodziców o stanie zdrowia.

Wszelkie sprawy między rodzicami a wychowawcą i innymi nauczycielami załatwiane są poprzez dziennik elektroniczny (od 1 września będzie to dziennik LIBRUS) lub telefonicznie. Loginy i hasła dla rodziców i uczniów oraz rodziców oddziału przedszkolnego przekaże wychowawca.

Plany lekcji dostępne będą w e-dzienniku LIBRUS

Harmonogram spotkań:

Klasy Ia, Ib  – spotkanie z wychowawcami klas w sali gimnastycznej – 8.00 – 9.00 w obecności jednego rodzica/opiekuna.

Klasa II a – sala nr 41 – 8.00 – 9.00

Klasa II b – sala nr 43 – 8.00 – 9.00

Klasa III a – sala nr 45 – 8.00 – 9.00

Klasa III b – sala nr 46 – 8.00 – 9.00

Klasa IV a – sala nr 61 – 8.00 – 9.00

Klasa IV b – sala nr 47 – 8.00 – 9.00

Klasa V a – sala nr 2 –   8.00 – 9.00

Klasa V b – sala nr 68 – 8.00 – 9.00

Klasa VII a – sala nr 53 – 8.00 – 9.00

Godzina od 9.00 do 10.00 – dezynfekcja Szkoły: korytarze, drzwi, sale lekcyjne

Oddział przedszkolny – spotkanie z wychowawcami w sali gimnastycznej – 10.00 – 11.00 w obecności jednego rodzica/opiekuna.

Klasa VI a – sala nr 54 – 10.00 – 11.0

Klasa VI b – sala nr 67 – 10.00 – 11.00

Klasa VI c – sala nr 57 – 10.00 – 11.00

Klasa VI d – sala nr 3 – 10.00 – 11.00

Klasa VI e – sala nr 55 – 10.00 – 11.00

Klasa VII b – sala nr 58 – 10.00 – 11.00

Klasa VII c – sala nr 56 – 10.00 – 11.00

Klasa VII d – sala nr 8 – 10.00 – 11.00

Klasa VII e – sala nr 63 – 10.00 – 11.00

Świetlica w dniu 1 września 2020 r.: opieka świetlicowa zostanie zorganizowana dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości zorganizować opieki w domu (rodzice pracujący).


ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021
prowadzone będą od 28.08.2020r. do 02.09.2020r.

KARTĘ ZGŁOSZENIA można pobrać tutaj, wypełnić i odesłać skan na pocztę sp2olawa@poczta.fm  albo wydrukowaną i wypełnioną kartę wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do szkoły.

KARTA ZAPISU NA OBIADY


Informacja dla rodziców dzieci korzystających ze świetlicy

Rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki świetlicowej w roku szkolnym 2020/21 prosimy o zapoznanie się z poniższym pismem: czytaj więcej


Aplikacja ProteGO Safe - jak to działa?


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w dniu 1 września 2020 r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie. Szczegółowe informacje na temat rozpoczęcia w naszej szkole zajęć dydaktyczno - wychowawczych w dniu 1 września 2020 r. zostaną przekazane w tygodniu poprzedzającycm to wydarzenie. Bardzo prosimy śledzić aktualności na stronie internetowej szkoły oraz wiadomości na dzienniku elektronicznym.

Poniżej wskazówki dla rodziców i uczniów z którymi prosimy się zapoznać i bezwzględnie stosować dla bezpieczeństwa całej naszej społeczności szkolnej.

Bezpieczny powrt do szkoy rodzice

Bezpieczny powrt do szkoy uczniowie


„Pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne” - rok szkolny 2020/2021

Wniosek do pobrania   PDF    Word


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI  ROZPOCZYNAJĄCYCH EDUKACJĘ  W ODDZIALE ZEROWYM  

WYPRAWKA 6-LATKA ROK SZKOLNY 2020/21


Rok szkolny 2020/2021

Wykaz podręczników rok szkolny 2020/2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Szkoła zakupuje podręczniki  dla wszystkich uczniów w ramach dotacji celowej. Indywidualnie uczniowie zaopatrują się w podręcznik do religii.


Drodzy uczniowie!kzg fb zapisy wrzesien2020

Serdecznie zachęcamy Was do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach z programowania! Jeśli chcecie poznać świat tworzenia gier, aplikacji mobilnych i języków programowania, wydarzenie Koduj z Gigantami jest właśnie dla Was!

Już od 1 września możecie zapisać się na następujące zajęcia:

- SCRATCH – uczestnicy 7-9 lat,

- SCRATCH, APP INVENTOR – uczestnicy 10-12 lat,

- C#, VISUAL STUDIO – uczestnicy powyżej 13. roku życia.

Warsztaty będą odbywać się [termin, lokalizacja].

Sprawdź szczegóły i wypełnij wraz z rodzicem formularz zapisowy, aby zarezerwować miejsce:

https://www.giganciprogramowania.edu.pl/koduj_z_gigantami


 rada 

Wystartował nabór do Rady Dzieci i Młodzieży – zgłoś się do 11 września


 konkurs 


Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021

  1.  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

  

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

  1.  

Ferie zimowe

18 - 31 stycznia 2021 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

  1.  

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

6

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

25 czerwca 2021 r.

7

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r. 

 

Ogólnopolski konkurs literacki w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej