SP 2 Oława

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo!
Rozpoczynamy rekrutację dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie na rok szkolny 2018/2019.
Niezbędne dokumenty związane z rekrutacją mogą Państwo pobierać ze strony internetowej lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie.
Zapisu dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego w szkole dokonuje osobiście rodzic lub prawny opiekun dziecka w sekretariacie danej placówki. 

Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława

1. Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

3. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

4. Wniosek rekrutacyjny do przedszkola i oddziału przedszkolnego z oświadczeniami

5. Zarządzenie Burmistrza

6. Sposób wyliczania dochodu

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

2. Terminy postępowania rekrutacyjne do klasy I Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2018/2019

3. Zgloszenie do szkoły rejonowej w roku szkolnym 2018/2019

4. Oświadczenie o zamieszkaniu, do zgłoszenia do klasy 1 w roku szkolnym 2018/2019

5. Wniosek dla dzieci spoza obwodu do klasy 1 w roku szkolnym 2018/2019

6. Oświadczenia do wniosku do klasy I dla dzieci spoza obwodu w roku szkolnym 2018/2019

7. Zarządzenie Burmistrza


 W miejskim portalu mapowym (SIP) - http://molawa.e-mapa.net/ umieszczono granice oraz zasięgi obwodów szkolnych – dla szkół podstawowych. W sytuacji  kliknięcia kursorem w dowolnej części mapy (na obszarze miasta), przy oznaczonej (domyślnie ikonie “i”), pojawi się okno: “Informacja o obiekcie”, a w nim “+ Warstwy tematyczne” - po rozwinięciu, informacja o danym obwodzie.

I. Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo!

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: http://nabor.pcss.pl/olawa (należy wybrać „szkoła”), na której będą dostępne szczegółowe informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.

Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława

  1. Zarządzenie Burmistrza w sprawie: ogłoszenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Oława
  2. Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława (rok szkolny 2020/2021)
  3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława na rok szkolny 2020/2021
  4. Sposób wyliczania dochodów.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

  1. Zarządzenie Burmistrza w sprawie: ogłoszenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegoi postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Oławie.
  2. Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oława (rok szkolny 2020/202)

  3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas i szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miasto oława na rok szkolny 2020/2021

I. Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie

Instrukcja deklaracja przedszkole