SP 2 Oława

Obowiązek informacyjny

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie z siedzibą przy ul. Rybackiej 6a, 55-200 Oława w świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE , tzw. „RODO”) jest  administratorem Państwa danych osobowych.Więcej>>>


                             Najnowsze  wiadomości                                             

Wraca nauka zdalna - organizacja nauki od 27 stycznia 2022

Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku wszyscy uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej  będą mieli zajęcia w formie zdalnej.

Uczniowie klas 1- 4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym.

Przedszkole pozostaje otwarte i zajęcia odbywaja się stacjonarnie.


Zebrania Rodziców z wychowawcami

odbędą się 26-27 stycznia 2022 r.

harmonogram spotkań:

26.01.2022

27.01.2022

Klasa 1 a

Klasa 6 b

Klasa 1 b

Klasa 7 b

Klasa 2 a

Klasa 7 c

Klasa 2 b

Klasa 7 d

Klasa 3 a

Klasa 7 e

Klasa 3 b

Klasa 8 a

Klasa 4 a

Klasa 8 b

Klasa 5 a

Klasa 8 c

Klasa 5 b

Klasa 8 d

Klasa 6 a

Klasa 8 e

  Harmonogram 26 i 27 stycznia 2022 r.


Darmowe warsztaty z programowania Koduj z Gigantami pod patronatem honorowym ORE. Zajęcia są bezpłatne i mają na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie nowych rozwiązań technologicznych.
tmp61e51ba597c2f1


Od 10 stycznia 2022 r. powrót uczniów do nauki stacjonarnej

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym.

Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 1460x616 1641424273


Christmas


Pkolonie zimowe ooszenie 2021


Informacja Dyrektora Szkoły

    Informuję, że w okresie od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 r. stacjonarne  dla uczniów szkół podstawowych są zawieszone w klasach I – VIII.

W tym okresie zajęcia dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie będą realizowane z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

W tym czasie nasz oddział przedszkolny  pracują bez zmian w przyjętym reżimie sanitarnym.

 Podstawową formą pracy zdalnej jest  nauczanie on-line z wykorzystaniem aplikacji Google Workspace komunikator Meet oraz dziennika elektronicznego Librus. Lekcje będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Lekcja prowadzona w trybie zdalnym będzie liczyła 45 minut (30 min. prac bezpośrednio z nauczycielem + 15 minut praca indywidualna ucznia, konsultacje).

Informuję również, że na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, po uzgodnieniu z Radą Rodziców w dniu 7 stycznia 2022 r. będzie dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu zajęcia dydaktyczne (w tym nauczanie zdalne) nie będą się odbywać.

Przerwa świąteczna jest od 23 grudnia do 31 grudnia 2021 r. W tym czasie nie odbywają się zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze.

Zarządzenie nr 9/2021

Zarządzenie nr 10/2021

 


Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkoła w systemie zdalnym

525x221

Zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Szkoła tymczasowo wróci do systemu nauki zdalnej z wykorzystaniem platformy Google Workspace.


Szanowni Państwo.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w naszej szkole od poniedziałku 8.11.2021 r. do piątku 12.11.2021 r. stołówka szkolna zostaje zamknięta. Prosimy o zapewnienie dodatkowych posiłków i picia dzieciom.


Na terenie szkoły (za wyjątkiem sal lekcyjnych) należy nosić maseczki zasłaniające nos i usta. Przy wejściu do szkoły należy dezynfekować ręce, dokładnie myć ręce po skorzystaniu z toalet czy powrocie z boiska.


Rodziców naszych uczniów serdecznie zapraszamy

na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami,

dnia 7 grudnia 2021 r. (wtorek), w godz. 17.00 - 18.00


hdimg612992dc7f1a575a57d543b0f7ade4   6 GRUDNIA - ZAŁÓŻ CZAPKĘ MIKOŁAJA:)

MIKOŁAJKI w naszej szkole!

Zgodnie z tradycją Mikołaj w prezencie od PANA DYREKTORA przynosi w prezencie uczniom dzień bez pytania, sprawdzania pracy domowej, kartkówek i sprawdzianów.

Życzymy udanych MIKOŁAJEK i dużo prezentów pod poduszką:)

W tym dniu mile widziane stroje Mikołaja:)

Samorząd Uczniowski


Procedura wydawania legitymacji szkolnych i duplikatów obowiązuje od 1 październik 2021 r.


8 klEgzamin ósmoklasisty 2021/2022

 

 


zDolny   W dniach od 18 do 22 października 2021 r. odbył się w naszej szkole konkurs „zDolny Ślązak” organizowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Konkurs realizowany jest w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Głównym celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół podstawowych. Składa się on z trzech etapów: eliminacji szkolnych, powiatowych i finału wojewódzkiego. Nasi uczniowie wzięli udział w konkursach: z języka polskiego, matematyki,  języka angielskiego, fizyki, historii, biologii oraz geografii. Należy podkreślić, że konkurs cieszy się zainteresowaniem wśród uczniów.

I tak,

 • język polski –   27 uczniów,
 • język angielski – 32 uczniów,
 • matematyka – 9 uczniów,
 • fizyka – 5 uczniów,
 • historia –9 uczniów
 • geografia - 6 uczniów
 • biologia - 22 uczniów

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się:

 • – j. polski (Marta Mieloch kl. VIII a, Szymon Gardziel kl. VIII b, Natalia Domagałą kl. VIII e).
 • – j. angielski (Gardziel Szymon kl. VIII b, Gorzelnik Joanna kl. VIII , Magdalena Sobiesiak kl. VIII d
 • - historia (Daniel Mioduszewski kl. VIII b)

Gratulujemy wszystkim świetnych wyników i życzymy powodzenia w etapie powiatowym.


Rodziców naszych uczniów serdecznie zapraszamy

na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami,

dnia 9 listopada 2021 r. (wtorek), w godz. 17.00 - 18.00


Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie informuje, że 12 listopada 2021 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Rodziców, którzy nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki w ww. terminie proszę o złożenie informacji do 5 listopada 2021 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie.

Karty zgłoszeń dziecka na zajęcia opiekuńczo są dostępne w sekretariacie szkoły. Sekretariat czynny jest w godzinach 7.30 - 15.30.

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 w Oławie w tym czasie pracują bez zmian.

Wiesław Jagodziński – Dyrektor Szkoły


Zebrania Rodziców z wychowawcami

odbędą się 27-28 października 2021 r.

harmonogram spotkań: 27.10.2021 r.

                                                        28.10.2021 r.


Pasowanie na ucznia

        14 października 2021 roku w Dniu Edukacji Narodowej pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie. Zanim nastąpił ten ważny moment dzieci z klasy I a i I b zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie i symboliczne pasowanie na uczniów wielkim ołówkiem przez Dyrektor Szkoły Wiesława Jagodzińskiego. Na pamiątkę każdy otrzymał dyplom i swoją pierwszą legitymację szkolną. Ten piękny dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci dzieci.

         Wszystkim Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w nauce i miłych chwil spędzonych w murach naszej szkoły.


Zajęcia wspomagające

      W naszej szkole od 27 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. odbywać się będą zajęcia wspomagające dla chętnych uczniów klasa 4-8, którzy wcześniej złożyli deklaracje uczestnictwa. Dodatkowe zajęcia wspomagające będą miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Rada Pedagogiczna zadecydowała, że w naszej szkole zajęcia te odbywać się będą z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i chemii.

Harmonogram zajęć wspomagających


dzien przedszkolaka 1 665x365Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Święto Przedszkolaka
 Na dzień 20 września przypada Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. W tym dniu najmłodsi w naszej szkole obchodzili swoje święto. W pięknie przystrojonej na tę okoliczność sali przedszkolaki z oddziału 0A wykazały się umiejętnościami w teście sprawnościowym z piłką i ławeczką gimnastyczną. Były zabawy, tańce i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Na zakończenie Pan dyrektor Wiesław Jagodziński przeprowadził Quiz Przedszkolaka, który dzieci zaliczyły celująco. Następnie wręczył uczestnikom Dyplom Przedszkolaka z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów w szkole.
   20210920 104018    20210920 111142
 

image11 Sprzątanie Świata
W ramach światowej akcji Sprzątanie Świata nasza szkoła przystąpiła we współpracy z firmą Faurecia do jej kolejnej edycji. Tegoroczne hasło „ Myślę, więc nie śmiecę”. Kampania stała się wspólną lekcją poszanowania środowiska, jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. Mając na uwadze tegoroczne hasło akcji  uczniowie zostali zachęceni do tego, aby podjąć w rodzinach działania zmniejszające ilość odpadów.
Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które w perspektywie czasu wielokrotnie powtarzane stają się wielkie.
         image2   image18
 

Zebrania Rodziców z wychowawcami

odbędą się 8-9 września 2021 r.

Oddziały przedszkolne 7.09.2021 r. - godz. 16.30

harmonogram spotkań: 8.09.2021 r.

                                                        9.09.2021 r.


Informacje o rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2021/2022


Świetlica

  W dniach od 28.07.2021r. do 23.08.2021r. będą prowadzone zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022. Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły.
Wypełnione karty należy złożyć do 23.08.2021r.  Można je przesłać na adres e-mail – sp2olawa@poczta.fm, zostawić w skrzynce podawczej lub w sekretariacie szkoły.

Karta zgłoszenia do świetlicy dla klas II    Word

Karta zgłoszenia do świetlicy dla pozstałych uczniów Word

KARTA ZAPISU NA OBIADY


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Pobierz załącznik


Ogloszenie


Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie COVID - 19 - SP 2 Oława

Procedury bezpieczeństwa - czas epidemii


Terminarz zebrań klasowych z Rodzicami w dniach 8-9.09.2021 r.


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w dniu 1 września 2021 r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie. Szczegółowe informacje na temat rozpoczęcia w naszej szkole zajęć dydaktyczno - wychowawczych w dniu 1 września 2021 r. zostaną przekazane w tygodniu poprzedzającycm to wydarzenie. Bardzo prosimy śledzić aktualności na stronie internetowej szkoły oraz wiadomości na dzienniku elektronicznym.

Poniżej wskazówki dla rodziców i uczniów z którymi prosimy się zapoznać i bezwzględnie stosować dla bezpieczeństwa całej naszej społeczności szkolnej.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny obowiązujące od 1 września 2021 r.

Pobierz załącznik


„Pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne” - rok szkolny 2021/2022

Wniosek do pobrania   PDF   


Dodatkowe dni wolne

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 będą, zgodnie z §5 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2019 poz. 1093):

12.11.2021 zajęcia opiekuńcze

7.01.2022 zajęcia opiekuńcze

2.05.2022 zajęcia opiekuńcze

24,25,26 maja 2022 (egzamin ósmoklasisty) zajęcia opiekuńcze

17.06.2022 zajęcia opiekuńcze


Kalendarz Roku Szkolnego 2021/2022

 1.  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

  

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

 1.  

Ferie zimowe

31 stycznia - 13 lutego 2022 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

 1.  

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

6

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

24 czerwca 2022 r.

7

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. 


szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakat                 szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakat