SP 2 Oława

Szano1podatekwni Rodzice, wzwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na naszą szkołę. dzięki współpracy z TPD mamy możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych.

     Dyrekcja Szkoły składa serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które przekazały 1% podatku dla naszej Szkoły za pośrednictwem TPD. Szanowni Państwo jest mi bardzo miło poinformować, że dzięki Waszej ofiarności  możemy skuteczniej zaspakajać potrzeby edukacyjne naszych uczniów, motywować  do nauki, rozwijać ich wyobraźnię, promować pozytywne postawy.

Prośmy również w tym roku o wsparcie naszej placówki.


Obowiązek informacyjny

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie z siedzibą przy ul. Rybackiej 6a, 55-200 Oława w świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE , tzw. „RODO”) jest  administratorem Państwa danych osobowych.Więcej>>>


Zebrania Rodziców z wychowawcami

odbędą się 17 września 2019 r.

klasy I - III godz. 16.30

Klasay IV - VI godz. 18.00

Oddziały przedszkolne - godz. 16.30

harmonogram spotkań


CZYTAMY POLSKIE NOWELEczytanie 2019

   W piątek – 6.09 – po raz kolejny uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły aktywnie włączyli się w akcję ,,Narodowe czytanie” organizowaną przez Parę Prezydencką od 2012 r. Podczas tegorocznej edycji odczytywane były fragmenty wybranych nowel polskich pisarzy. Uczniom czytali nauczyciele oraz starsi koledzy. Po zakończonej akcji każdy miał możliwość opieczętowania stron zeszytu bądź egzemplarza przyniesionej noweli okolicznościową pieczęcią upamiętniającą tegoroczną edycję „Narodowego Czytania”. W dalszym ciągu zachęcamy uczniów, rodziców oraz nauczycieli do indywidualnej lektury w domowym zaciszu. Oto wykaz ośmiu nowel wybranych przez Prezydenta na ósmą edycję ,,Narodowego czytania”:

  1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa
  2. Dym – Maria Konopnicka
  3. Katarynka – Bolesław Prus 
  4. Mój ojciec wstępuje do strażaków(ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz 
  5. Orka– Władysław Stanisław Reymont 
  6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski 
  7. Sachem– Henryk Sienkiewicz 
  8. Sawa(z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski

Zapraszamy do galerii >>>


IMG 4207Dzień Kombatanta   

3 września 2019 r.  uroczyście obchodzony był w naszym mieście Dzień Kombatanta. Uroczystość odbywała się na oławskim Rynku, który pomieścił liczną rzeszę żołnierzy, generałów, orkiestrę  wojskową oraz zaproszonych gości i mieszkańców Oławy. Ciekawym elementem uroczystości była możliwość zwiedzenia różnych woskowych sprzętów, o których bardzo ciekawie opowiadali żołnierze z jednostki wojskowej z Brzegu. Wspominając 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej społeczność Oławy okazała szacunek wszystkim tym, którzy walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny,

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy reprezentowali nas w poczcie sztandarowym pod Pomnikiem Losów Ojczyzny.

 Zapraszamy do galerii >>>


Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 

2 września 2019 r.

Klasy I - III i oddziały przedszkolne - godz. 8.30

Klasy IV - VI - godz. 9.30

po uroczystości spotkanie z wychowawcami w klasach

W tym dniu oddziały przedszkolne pracują normalnie od godz. 7.00


Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Oławie na rok szkolny 2019/2020

„Pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne” - rok szkolny 2019/2020 - wniosek Word

Deklaracja pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Oławie w roku szkolnym 2019/2020

Wykaz obowiązujących podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020


 Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2019 r. - 1 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe

Województwo dolnośląskie:
10 - 23 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

21-22-23 kwietnia 2020 r.

Majówka

1 - 3 maja 2020 r.

Boże Ciało

11 czerwca 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.