SP 2 Oława

ROK SZKOLNY 2017/2018

Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Oławie zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich Rodziców uczniów naszej szkoły o dokonywanie wpłat na konto RR. RR informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 minimalna kwota składki na rzecz Rady Rodziców wynosi nie mniej niż 25 zł na cały rok.

Wpłat można dokonywać u Skarbnika lub Wychowawcy klasy lub na rachunek bankowy RR, z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza, w zależności od ustaleń wewnętrznych w poszczególnych klasach.

Dane do przelewu: Rada Rodziców przy SP nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie, Bank Spółdzielczy w Oławie, nr rachunku: 17 9585 0007 0010 0000 0231 0007.  Mamy nadzieję, że Państwo zechcą wesprzeć Radę Rodziców dalszymi wpłatami.

Z góry dziękujemy za Państwa życzliwość i wsparcie naszych działań. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie