Stołówka

stołówka

DRODZY RODZICE !!!!!!

INFORMUJEMY, ŻE OPŁACENIA OBIADÓW DOKONYWAĆ NALEŻY PRZELEWEM NA KONTO:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Oławie

38 9585 0007 0010 0014 3143 0126

W TYTULE PODAĆ PROSZĘ NAZWĘ MIESIĄCA, ZA KTÓRY UISZCZA SIĘ OPŁĄTĘ IMIĘ , NAZWISKO DZIECKA ORAZ KLASĘ. PRZED DOKONANIEM WPŁATY PROSZĘ O KONTAKT Z INTENDENTEM W CELU POTWIERDZENIA (ZGŁOSZONEJ) NIEOBECNOŚCI DZIECKA .

Karty zapisu dziecka można odebrać u intendentki lub pobrać ze strony

GODZINY PRACY INTENDENTA:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek - : 7:30-15:30

Środa - : 7:30-16:00

Piątek- : 7:30-15:00 

życzmy smacznego w nowym roku szkolnym 2017/2018

     

Obiady w naszej szkole będą rozliczane

od pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca do ostatniego dnia roboczego.

  

OPŁATA ZA OBIADY

* IX- XI. 2017 r. - płatne do 15-go dnia każdego miesiąca,

I - V.  2018 r. - płatne do 15-go dnia każdego miesiąca,

* GRUDZIEŃ 2017 i CZERWIEC 2018r. - do 10-go!

Kwota za obiad w 2018 r. wynosi:

- dla ucznia SP2 – 5,00 zł/dzień,

-dla pracownika pedagogicznego SP2 – 11,00 zł/dzień.

ROK 2018 Czerwiec
Ilość dni żywieniowych - przedszkole/uczeń
20/14
Dla dziecka z oddziału przedszkolnego 100,00 zł
Dla ucznia SP2 70,00 zł
Dla pracownika pedagogicznego SP2 154,00 zŁ

Jeśli dziecko jest nieobecne w szkole, należy to zgłosić do godziny 8.30 danego dnia osobiście lub pod numerem telefonu 71-313-24-23 wew. 107

 jadospis

 Wniosek o zwrot nadpłaty za obiady.