Konsultacje dla rodziców

Plan konsultacji z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

data

 

2 października 2018 r.

 

6 listopada 2018 r.

klasa i czas

0 – 6

w pierwszy wtorek miesiąca

od godz. 16.00 do 17.00

5 marca 2019 r.


2 kwietnia 2019 r.