Konsultacje dla rodziców

Plan konsultacji z rodzicami

w roku szkolnym 2017/2018

data

 

3 października 2017 r.

 

7 listopada 2017 r.

klasa i czas

0 – 6

w pierwszy wtorek miesiąca

od godz. 16.00 do 17.00

6 marca 2018 r.


10 kwietnia 2018 r.


13 czerwca 2018 r.