Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych


4 września 2017 r.
 

Zimowa przerwa świąteczna


23 grudnia 2017 r. - 1 stycznia 2018 r.
 

Ferie zimowe


15
– 28 stycznia 2018 r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna


29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
 

Dni wolne
od zajęć dydaktycznych


2 maja 2018 r. *

1 czerwca 2018 r. *
 


Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie


25 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
 

 * W w/w dniach zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, w których wezmą udział te dzieci, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. Rodziców, którzy nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki w w/w terminach, proszę o złożenie deklaracji w sekretariacie szkoły. Deklaracje zgłoszenia będą dostępne w sekretariacie placówki.