SP 2 Oława

        Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie informuje, że na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)  02 maja 2018 r., jest dniem wolnym zajęć dydaktyczno- -wychowawczych. Jednocześnie informujemy, że 4 maja 2018 r. szkoła będzie nieczynna. Dzień ten odpracowujemy 26 maja 2018 r. (sobota). W tym dniu zajęcia będą odbywała się według planu z 4 maja 2018 r.
W terminie 2 maja 2018 r. zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, w których wezmą udział te dzieci, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. Rodziców, którzy nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki w w/w terminie, proszę o złożenie „Karty zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze” do 26.04.208 r. w sekretariacie szkoły:

Word  PDF

 

Odziały przedszkolne w dniu 2 maja 2018 roku pracują według swojego planu.