SP 2 Oława

W krainie mitologii
20-24 listopada 2017 r.
akcja w klasach piątych

     W ramach akcji uczniowie wylosowali krainy mitologiczne, które stały się podstawą do wykonania różnorodnych prac. Klasa Va pracowała nad Krainą Cieni, natomiast klasie Vb przypadło Królestwo Morza.
Działania przewidziane w ramach Tygodnia mitologicznego:
1. Przygotowanie scenek - zaproszeń do Królestwa Cieni (Va) i Królestwa Morza (VbI)
Uczniowie zaprosili odbiorców do Królestwa Cieni, prezentując atrakcje tej krainy mitologicznej. Dzieci przygotowały plakat zawierający informacje o Królestwie podziemi oraz wystąpiły w strojach charakterystycznych dla Hadesa i Persefony.
Klasa Vb w muzyczny sposób wprowadziła odbiorców do Królestwa Morza. Inscenizację prowadził Posejdon, który przedstawił swoich braci: Zeusa i Hadesa oraz żonę - Amfitrytę.
2. W poniedziałek uczniowie pisali test wiedzy mitologicznej, który sprawdzał znajomość zagadnień mitologicznych poruszanych podczas lekcji. Jego wyniki przedstawiają się następująco:
Mikołaj Pasieka I miejsce
Lena Boruń II miejsce
Allan Burkiewicz III miejsce
Ida Królicka III miejsce

3. W środę uczniowie pisali dyktando mitologiczne. Najlepiej napisali je następujący uczniowie klas piątych:
Jakub Lechowicz I miejsce
Lena Boruń II miejsce
Wiktoria Ożga III miejsce

4. W ramach pracy dodatkowej chętni uczniowie tworzyli wywiad z bogiem – reprezentantem wylosowanej krainy. Oto wyniki tego konkursu:

Igor Bogus II miejsce
Jakub Lechowicz III miejsce
Lena Boruń III miejsce

5. We wtorek klasy piąte brały udział w mitologicznej grze terenowej. Oto wyniki tej rywalizacji:
Marcela Galant, Przemysław Królicki, Marcel Kuś, Mateusz Rosikoń I miejsce
Lena Boruń, Dawid Kogut, Ida Królicka, Kacper Półtorak II miejsce
Klaudia Owczarek, Wiktoria Ożga, Mikołaj Pasieka, Iga Wojcieszko III miejsce
Igor Bogus, Bartosz Kozina, Kamila Kraczkowska, Karona Kurkowska III miejsce
Jakub Lechowicz, Kuba Petryków, Julia Rausińska III miejsce

6. W ramach pracy na lekcji uczniowie tworzyli prace plastyczne, których tematem były wylosowane krainy. Dzieci pracowały w następujących grupach:

Amanda Deryj-Sulwińska
Klaudia Owczarek
Karina Kurkowska
Kamila Kraczkowska

Igor Bogus
Bartosz Kozina
Kamil Kreczmer
Wiktor Mościcki

Allan Burkiewicz
Armen Gasparyan
Wiktoria Ożga
Mikołaj Pasieka

Natalia Barańska
Eliza Jurczak
Sandra Józefiak
Iga Wojcieszko

Jakub Lechowicz
Kacper Półtorak
Amelia Pszeniczka
Aleksandra Smolnik

Lena Boruń
Marcela Galant
Julia Rausińska
Dawid Kogut
Kuba Petryków
Mateusz Rosikoń
Filip Skoczylas
Patryk Troszczyński

Olivia Bielecka
Ida Królicka
Nataniel Tatol

Nico Suszek
Przemysław Królicki
Nicolas Sobczyk-Mann
Szymon Smolnik

7. Prezentacje na korytarzach – święto mitologiczne
W czwartek uczniowie wcielili się w postacie mitologiczne i reklamowali na korytarzach szkolnych swoje królestwa.
8. W piątek nastąpiło podsumowanie wszystkich akcji i konkursów organizowanych przez cały tydzień. Klasy, w towarzystwie swoich wychowawców, zebrały się w sali, gdzie organizator przedstawił wyniki wszystkich rywalizacji. Wręczono również dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
Jednocześnie podziękowano za pomoc i organizację całego Tygodnia mitologicznego Dyrekcji szkoły, Radzie Rodziców oraz następującym nauczycielom: pani Małgorzacie Bąk, pani Annie Kukowskiej, pani Annie Łabowskiej, pani Agnieszce Forenc, pani Łucji Krajewskiej oraz wychowawcom klas piątych, pani Władysławie Hołyńskiej oraz pani Aleksandrze Mazurek. Tydzień mitologiczny uświetniły dekoracje wykonane przez panią Aleksandrę Żukiewicz.

organizator
Joanna Kowalczyk