SP 2 Oława

wychowawca III b - mgr Monika Mączyńska

 dzień tygodnia

numer lekcji

3 b
sala 47

 

 

 

PN.

 

 

 

1.

X

2.

X

3.

R

4.

A

5.

-----

6.

 -----

7.

 -----

 

 

 

 

 

WT.

 

 

 

1.

X

2.

X

3.

X

4.

X 48

5.

-----

6.

 -----

7.

 -----

 

 

 

 

 

 

ŚR.

 

 

 

1.

X

2.

X

3.

A

4.

X

5.

X

6.

 -----

7.

 -----

 

 

 

 

 

CZW.

 

 

 

1.

X

2.

X

3.

X

4.

X

5.

X SG

6.

 -----

7.

 -----

 

 

 

 

 

PT.

 

 

 

1.

X 48

2.

R

3.

X

4.

X

5.

X inf 66

6.

 -----

7.

 -----

X - zajęcia z wychowawcą
X48, XSG - wychowanie fizyczne z wychowawcą - sala 48, sala gimnastyczna
inf - informatyka z wychowawcą
A – j. angielski
R – religia