SP 2 Oława

wychowawca II b – mgr Anna Moroz

 dzień tygodnia

numer lekcji

2b
sala 46

 

 

 

PN.

 

 

 

 

1.

-----

2.

 -----

3.

-----

4.

-----

5.

R 45

6.

X

7.

X

8.

X

 

 

 

WT.

 

 

 

 

1.

 -----

2.

 -----

3.

 -----

4.

-----

5.

R

6.

X

7.

X

8.

X

 

  

ŚR.

 

 

 

 

1.

 -----

2.

 -----

3.

-----

4.

X 48

5.

X

6.

A

7.

X

8.

X

 

 

 

CZW.

 

 

 

 

1.

 -----

2.

 -----

3.

-----

4.

-----

5.

X inf 66

6.

X

7.

X

8.

X 48
   

PT.

 

 

 

 

1.

 -----

2.

 -----

3.

 -----

4.

X 48

5.

X

6.

A

7.

X

8.

X

  X - zajęcia z wychowawcą
X48, XSG - wychowanie fizyczne z wychowawcą - sala 48, sala gimnastyczna
inf - informatyka z wychowawcą
A – j. angielski
R – religia