SP 2 Oława

wychowawca II a – mgr Mariola Matusiak

 dzień tygodnia

 numer lekcji

2a
sala 54

 

 

 

PN.

 

 

 

 

1.

-----

2.

 -----

3.

 -----

4.

X

5.

X

6.

X

7.

R

8.

A

 

 

 

WT.

 

 

 

 

1.

 -----

2.

-----

3.

-----

4.

X INF 66

5.

X

6.

X

7.

X

8.

X SG

 

 

 

ŚR.

 

 

 

 

1.

-----

2.

 -----

3.

 -----

4.

-----

5.

X

6.

X

7.

X

8.

X

 

  

CZW.

 

 

 

 

1.

 -----

2.

-----

3.

-----

4.

-----

5.

X

6.

X

7.

X

8.

X 48

 

  

PT.

 

 

 

 

1.

-----

2.

-----

3.

-----

4.

X

5.

X 48

6.

X

7.

A

8.

R

 X - zajęcia z wychowawcą
X48, XSG - wychowanie fizyczne z wychowawcą - sala 48, sala gimnastyczna
INF - informatyka z wychowawcą
A – j. angielski
R – religia