SP 2 Oława

wychowawca II a – mgr Lilianna Miłosz

 dzień tygodnia

 numer lekcji

2a
sala 47

 

 

 

PN.

 

 

 

 

1.

-----

2.

 -----

3.

 -----

4.

R 54

5.

X

6.

X

7.

X

8.

X 48

 

 

 

WT.

 

 

 

 

1.

 -----

2.

-----

3.

-----

4.

5.

A

6.

X

7.

X

8.

X

 

 

 

ŚR.

 

 

 

 

1.

-----

2.

 -----

3.

 -----

4.

-----

5.

X 48

6.

X

7.

X

8.

X

 

  

CZW.

 

 

 

 

1.

 -----

2.

-----

3.

-----

4.

-----

5.

X

6.

X 48

7.

X

8.

X

 

  

PT.

 

 

 

 

1.

-----

2.

-----

3.

-----

4.

X inf 66

5.

A

6.

X

7.

X

8.

-----

 X - zajęcia z wychowawcą
X48, XSG - wychowanie fizyczne z wychowawcą - sala 48, sala gimnastyczna
inf - informatyka z wychowawcą
A – j. angielski
R – religia