SP 2 Oława

wychowawca VI c: mgr Ryszarda Zając

I semestr

dzień tygodnia nr lekcji  przedmioty sala
PONIEDZIAŁEK 1.  matematyka 57
2.  w-f SG
3.  j. angielski 56
4.  religia 3
5.  j. polski 58
6.  zaj. tech. 3
7.  ---------- ---
     WTOREK 1.  zaj. kom. II 65
2.  j. polski 58
3.  j. polski 58
4.  muzyka 8
5.  matematyka 57
6.  j. angielski 55
7.  ---------- ---
      ŚRODA 1.  ----------  
2.  zaj. kom. I 65
3.  plastyka 8
4.  matematyka 57
5.  j. polski 56
6.  w-f SG
7.  j. angielski 63
   CZWARTEK 1. matematyka 57
2.  religia 3
3.  historia 67
4.  godz.-wych. 57
5.  j. polski 56
6.  przyroda 2
7.  w-f SG
      PIĄTEK 1.  historia 67
2.  przyroda 2
3.  przyroda 2
4.  matematyka 57
5.  j. polski 63
6.  w-f SG
7.  ---------- ---

SG - sala gimnastyczna

godz.-wych. - godzina wychowawcza

I lub II - numer grupy w klasie

WDŻ - wychowanie do życia w rodzinie