SP 2 Oława

wychowawca VI b: mgr Janina Rapita

I semestr

dzień tygodnia nr lekcji  przedmioty sala
PONIEDZIAŁEK 1.  j. polski 55
2.  historia 67
3.  w-f SG
4.  j. angielski 67
5.  plastyka 8
6.  matematyka 68
7.  zaj. tech. 3
     WTOREK 1.  ---------- ---
2.  zaj. kom. I 65
3.  j. angielski 63
4.  matematyka 68
5.  j. polski 55
6.  muzyka 8
7.  religia 68
      ŚRODA 1.  j. polski 55
2.  j. polski 55
3.  matematyka 68
4.  historia 67
5.  godz.-wych. 68
6.  w-f SG
7.  ---------- ---
   CZWARTEK 1.  matematyka 68
2.  w-f SG
3.  przyroda 2
4.  przyroda 2
5.  j. polski 55
6.  j. angielski 63
7.  ---------- ---
      PIĄTEK 1.  ---------- ---
2.  zaj. kom. II 65
3.  religia 56
4.  w-f SG
5.  j. polski 55
6.  matematyka 68
7.  przyroda 2

SG - sala gimnastyczna

godz.-wych. - godzina wychowawcza

I lub II - numer grupy w klasie