SP 2 Oława

wychowawca VI a: mgr Danuta Skowron

I semestr

dzień tygodnia nr lekcji  przedmioty sala
PONIEDZIAŁEK 1.   j. polski 58
2. matematyka 56
3.  j. angielski 63
4.  w-f SG
5.  religia 57
6.  zaj. kom. I 65
7.  ---------- ---
     WTOREK 1.  w-f SG
2.  matematyka 68
3.  przyroda 2
4.  przyroda 2
5.  j. polski 56
6.  j. angielski 68
7.  ---------- ---
      ŚRODA 1.  historia 67
2.  matematyka 68
3.  j. angielski 63
4.  j. polski 58
5.  j. polski 58
6.  przyroda 2
7.  religia 67
   CZWARTEK 1.  matematyka 56
2.  godz.-wych. 67
3.  w-f SG
4.  muzyka 8
5.  j. polski 58
6.  zaj. tech. 3
7.  ---------- ---
      PIĄTEK 1.  plastyka 8
2.  matematyka 56
3.  w-f SG
4.  historia 67
5.  j. polski 58
6.  zaj. kom. II 65
7.  ---------- ---

SG - sala gimnastyczna

godz.-wych. - godzina wychowawcza

I lub II - numer grupy w klasie

WDŻ - wychowanie do życia w rodzinie