SP 2 Oława

wychowawca VI a: mgr Władysława Hołyńska

II semestr

dzień tygodnia nr lekcji  przedmioty sala
PONIEDZIAŁEK 1.  w-f SG
2.  matematyka 57
3.  historia 67
4.  język polski 55
5.  przyroda 2
6.  religia 54
7.  ---------- ---
     WTOREK 1.  w-f SG
2.  w-f SG
3.  j. polski 55
4.  zaj. tech. 3
5.  muzyka 8
6.  matematyka 57
7.  ---------- ---
      ŚRODA 1.  w-f SG
2.  historia 67
3.  matematyka 57
4.  j. polski 55
5.  przyroda 2
6.  j. angielski 53
7.  zaj. kom. II 65
   CZWARTEK 1.  matematyka 57
2.  j. polski 55
3.  j. polski 55
4.  j. angielski 63
5.  godz.-wych. 2
6.  religia 61
7.  --------- ---
      PIĄTEK 1.  zaj. kom. I 65
2.  matematyka 57
3.  j. angielski 63
4.  j.polski 55
5.  przyroda 2
6.  plastyka 8
7.  -------- ---

SG - sala gimnastyczna

godz.-wych. - godzina wychowawcza

I lub II - numer grupy w klasie

WDŻ - wychowanie do życia w rodzinie