SP 2 Oława

wychowawca V c: mgr Teresa Lis

I semestr

Nr lekcji
sala 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1

sala

j. polski
56

----------

historia
67

historia
67

biologia
2

2

sala

j. polski
56

j. polski
56

j. polski 
56

religia
61

j. angielski
63

3

sala

j. angielski
63

j. angielski
63

muzyka
8

w-f
SG

j. polski 
56

4

sala

w-f
SG

geografia
53

w-f 
SG

plastyka
8

religia
61

5

sala

godz.-wych.
56

technika
3

matematyka
68

matematyka
68

matematyka
68

6

sala

matematyka 
68

w-f
SG

-----

informatyka I
65

-----

7

sala

------

informatyka II
65

 ------

-----

-----

 w-f - wychowanie fizyczne

SG - sala gimnastyczna

godz.-wych. - godzina wychowawcza

I lub II - numer grupy w klasie

WDŻ - wychowanie do życia w rodzinie