SP 2 Oława

wychowawca V b: Aleksandra Mazurek

I semestr

dzień tygodnia nr lekcji  przedmioty sala
PONIEDZIAŁEK 1.  w-f SG
2.  j. polski 58
3.  zaj. kom. 65
4.  przyroda 2
5.  matematyka 68
6.  ---------- ---
7.  ---------- ---
     WTOREK 1.  ---------- ---
2.  j. angielski 63
3.  godz.-wych. 3
4.  j. polski 56
5.  matematyka 68
6.  religia 67
7.  w-f SG
      ŚRODA 1.  przyroda 2
2.  przyroda 2
3.  j. polski 58
4.  w-f SG
5.  plastyka 8
6.  j. angielski 63
7.  WDŻ 3
   CZWARTEK 1.  muzyka 8
2.  j. polski 58
3.  j. polski 58
4.  w-f SG
5.  j. angielski 63
6.  matematyka 68
7.  ---------- ---
      PIĄTEK 1.  ---------- ---
2.  historia 67
3.  matematyka 68
4.  zaj. tech. 3
5.  religia 56
6.  j. polski 58
7.  ---------- ---

SG - sala gimnastyczna

godz.-wych. - godzina wychowawcza

 w-f - wychowanie fizyczne

zaj. tech. - zajęcia techniczne

zaj. kom. - zajęcia komputerowe

WDŻ - wychowanie do życia w rodzinie