SP 2 Oława

wychowawca V a: mgr Władysława Hołyńska

I semestr

Nr lekcji
sala 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek 

1
sala

------

j. polski
55

-----

j. polski
55

-----

2
sala

zaj. kom. I
65

w-f
SG

w-f
SG

muzyka
8

w-f
SG

3
sala

j. polski
55

historia
67

w-f
SG

matematyka
57

matematyka
57

4
sala

j. polski
55

matematyka
57

plastyka
8

religia
3

j.polski
55

5
sala

przyroda
2

religia
67

j. polski
55

zaj. tech.
3

przyroda

2

6
sala

godz.-wych.
2

j. angielski
63

matematyka
57

zaj. kom. II
65

przyroda
2

7
sala

j. angielski
63

 WDŻ
3

-----

-----

j.angielski
63

 w-f - wychowanie fizyczne

SG - sala gimnastyczna

godz.-wych. - godzina wychowawcza

zaj. tech. - zajęcia techniczne

zaj. kom. - zajęcia komputerowe

I lub II - numer grupy w klasie