SP 2 Oława

wychowawca V a: mgr Joanna Wojcieszko

I semestr

Nr lekcji
sala 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek 

1
sala


------


biologia
2


informatyka I
65


matematyka
68

j.angielski 
63

2
sala

j. angielski
63

geografia
53

w-f
SG

w-f
SG

matematyka
68

3
sala

muzyka
8

religia
61

matematyka
68

plastyka
8

technika
3

4
sala

historia
67

matematyka
68

j. angielski
63

j. polski
56

j.polski
56

5
sala

religia 
61

j. polski
56

j. polski
56

j. polski
56

w-f
SG

6
sala

godz.-wych.
63

-----

informatyka
II

historia
67

------

7
sala

w-f
SG

 -----

------

-----

-----

 w-f - wychowanie fizyczne

SG - sala gimnastyczna

godz.-wych. - godzina wychowawcza

I lub II - numer grupy w klasie