SP 2 Oława

wychowawca 5e: mgr Anna Kozera

II semestr

dzień tygodnia nr lekcji  przedmioty sala
PONIEDZIAŁEK 1.  j. angielski I 63
2.  religia 61
3.  j. polski 56
4.  technika 3
5.  w-f SG
6.  matematyka 57
7.  WDŻ 3
     WTOREK 1.  ---------- ---
2.  historia 67
3.  w-f SG
4.  matematyka 57
5.  j. ang.II/inf. I 63/65
6.  geografia 53
7.  j. angielski I 63
      ŚRODA 1.  j. angielski II 63
2.  matematyka 57
3.  j. polski 56
4.  j. polski 56
5.  j. ang. I/ inf. II 63/65
6.  ---------- ---
7.  ---------- ---
   CZWARTEK 1.  godz.-wych. 65
2.  plastyka 8
3.  w-f SG
4.  historia 67
5.  religia 61
6.  j. polski 56
7.  --------- ---
      PIĄTEK 1.  --------- ---
2.  muzyka 8
3.  biologia 2
4.  matematyka 57
5.  j. polski 56
6.  w-f SG
7.  j. angielski II 63

SG - sala gimnastyczna

j. ang. - język angielski / inf. - informatyka i obok wpisany liczbą rzymską numer grupy 

godz.-wych. - godzina wychowawcza

 w-f - wychowanie fizyczne

WDŻ - wychowanie do życia w rodzinie