SP 2 Oława

wychowawca IV c: mgr Ryszarda Zając

II semestr

dzień tygodnia nr lekcji  przedmioty sala
PONIEDZIAŁEK 1.  matematyka 57
2.  j.angielski 53
3.  przyroda 2
4.  j.polski 56
5.  technika 3
6.  ---------- ---
7.  ---------- ---
     WTOREK 1.  basen ---
2.  basen ---
3.  godz.-wych. 57
4.  j.polski 56
5.  religia 61
6.  ---------- ---
7.  ---------- ---
      ŚRODA 1.  przyroda 2
2.  muzyka 8
3.  religia 54
4.  matematyka 57
5.  w-f SG
6.  ---------- ---
7.  ---------- ---
   CZWARTEK 1.  j.polski 56
2.  j.polski 56
3. matematyka 57
4.  j. angielski 53
5.  informatyka 65
6.  ---------- ---
7.  ---------- ---
      PIĄTEK 1.  historia 67
2.  j.polski 56
3.  j.angielski 53
4.  w-f SG
5.  plastyka 8
6.  matematyka 57
7.  ---------- ---

SG - sala gimnastyczna

godz.-wych. - godzina wychowawcza

I lub II - numer grupy w klasie

WDŻ - wychowanie do życia w rodzinie