SP 2 Oława

wychowawca IV d: mgr Elżbieta Solarska

II semestr

dzień tygodnia nr lekcji  przedmioty sala
PONIEDZIAŁEK 1.  j.angielski 53
2.  w-f SG
3.  j.polski 58
4.  muzyka 8
5.  matematyka 68
6.  informatyka I 65
7.  --------- ---
     WTOREK 1.  technika 3
2.  plastyka 8
3.  przyroda 2
4.  historia 67
5.  matematyka 68
6.  j. polski 58
7.  ---------- ---
      ŚRODA 1.  basen ---
2.  basen ---
3.  godz.-wych. 53
4.  j.angielski 53
5.  matematyka 68
6.  --------- ---
7.  -------- ---
   CZWARTEK 1.  religia 54
2.  j.polski 58
3.  j.polski 58
4.  przyroda 2
5.  j.angielski 53
6.  ---------- ---
7.  ---------- ---
      PIĄTEK 1.  -------- ---
2.  informatyka II 65
3.  matematyka 68
4.  w-f SG
5.  religia 61
6.  j. polski 58
7.  ---------- ---

SG - sala gimnastyczna

godz.-wych. - godzina wychowawcza

I lub II - numer grupy w klasie

WDŻ - wychowanie do życia w rodzinie